โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  NEC (สอนผ่านเว็บ/ไม่มี log in/เรียนฟรี/มีเอกสารให้/ไม่ต้องมีพื้นฐาน/ใจรักก็สามารถเรียนได้/เรียนจบมอบเกียรติบัตรถึงบ้าน)

 ออกแบบเสื้อเบื้องต้น(คอมพิวเตอร์)36ชม.

ออกแบบเสื้อเพื่อการค้า(คอมพิวเตอร์)36ชม.

ออกแบบเสื้อเพื่อสร้างแบรนด์(คอมพิวเตอร์)36ชม.

ตัวอย่างผลงานคนรุ่นใหม่

อัศวิน พุทธสานส์ดีไซน์

 

 
 

ส ถ า น ที่เ กิ ด ข อ ง ข บ ว น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์      by....surape-e@hotmail.com คลิ๊ก ที่นี่คลิ๊กที่นี่


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 เสาหลักสานฝันดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่

 

โครงการ..แลกเปลี่ยนการเรียนรู้สอนเป็นเรื่อง.สอนเป็นชิ้นงาน.สอนเป็นโครงการ..

วิทยบริการวิชาการสู่ชุมชน

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  NEC (สอนผ่านเว็บ/ไม่มี log in/เรียนฟรี/มีเอกสารให้/ไม่ต้องมีพื้นฐาน/ใจรักก็สามารถเรียนได้/เรียนจบมอบเกียรติบัตรถึงบ้าน)

 เพลงจำขึ้นใจ

 
บทเพลงที่ข้าราชการทุกคนควรฟัง  ขอฝากบทเพลงนี้ให้แก่เพื่อนข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางทุกคนนะคะ
 

หลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ( 3ชม.)(สอนผ่านเว็บ/ไม่มี log in/เรียนฟรี/มีเอกสารให้/ไม่ต้องมีพื้นฐาน/ใจรักก็สามารถเรียนได้/เรียนจบมอบเกียรติบัตรถึงบ้าน

Power point ผลงานนักเรียน/ครู

  • Design สไตล์คุณ
  • ppt ผลงานนักเรียน

สนับสนุนผ้าไทย ธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจสากล

ศษบ. บริหารการศึกษา(honor:instructional science) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทความวิชาการ

บทความจากใจคนทำเวบ

องค์กรตัวอย่าง/หน่วยงานตัวอย่าง/บุคคลตัวอย่างฯ สมควรยกย่อง

 

  •  2401-2209.วิชาเสื้อเพื่อการค้า1.2554.G1-11คลิ๊กที่นี่/2401-1004วิชาการออกแบบเสื้อ2.2554.G1-14 (54 คน)คลิ๊กที่นี่

        

WE LOVE THE KING 

 

WE LOVE THAILAND  

การแต่งกายไทย วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบันเล่ม๒

    

การแต่งกายไทย วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบันเล่ม๑


                                                    

ASIAN TEXTILE HERITAGE

 ผ้าเอเซีย:มรดกร่วมทางวัฒนธรรม  Textiles of Asia :A Common Heritage

นำเสนอผ้าทอพื้นเมือง  10 ประเทศ (Vietnam,Laos,India,Pakistan,Indonesia,Malasia,Japan,Korea,Philippines and Thailand)ภาพนักศึกษาชั้นปวช.1สาขา
 
 

ผ้าไทย...THAI FABRIC...ผ้าไทย

เอกสารแหล่งเรียนรู้สามารถเทียบโอนได้ 5 วิชาตามหลักสูตร  ก.ศธ(สอศ) 

3401-0001 อุตสาหกรรมสิ่งทอขั้นพื้นฐาน  

3401-2301  เทคนิคการย้อมสี

3401-2302  เทคนิคการทอผ้าพื้นเมือง    

 3401-2004โครงสร้างและคุณสมบัติของผ้า

3402-2103 การจัดการสินค้า

 

ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

 

 

  

 

 


 

         

     

 สถิติวันนี้ 19 คน
 สถิติเมื่อวาน 43 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2107 คน
31118 คน
855219 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-15

 

ทศวรรษแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542

ตารางเรียน/สอนภาคเรียนที่1/2552

บันทึกหลังสอน1/2552

M

 

T1

T2

 

W

 

Th

 

F

 

WEBBOARD

 
 
 
ผลงานนักเรียนปวช-นักศึกษาปวส.
ศูนย์สงเคราะห์สตรี ภาคเหนือ ลำปาง
2545-2551
 
 

ผลงานนักศึกษาระดับปวส.รายบุคคล

ศูนย์สงเคราะห์สตรี ภาคเหนือ ลำปาง

คลิ๊กที่นี่

The original place of creative process
 สดด.34.10'เหล่าสิงห์หนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหย แต่บรรดาผู้แสวงหาพระเจ้าไม่ขาดของดีใดใด                "ถ้าเข่นนั้นเราจะว่าอย่างไร ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา ใครจะขัดขวางเราอสย.42:4   'ท่านจะไม่วอกแวกและท้อถอย จนกว่าจะนำความยุติธรรมให้มีชัยชนะ'(ภาคคำแปลภาษาอังกฤษ
 

 

เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดฃึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้ ลูกา1.37


ฟิม.เอล.ก้อง.กานต์.แก้ว.ทัวส์.ทิวสน 2552

หน้าเว็บเดิม

 2006   ,2007   .2008   .2009

2012-17

WEBBOARD

ส่งแบบฝึกหัด[ครู-นศ]

 

ผลงานนักเรียน       แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย   

9 Student'Designer

รุ่น 2/2551 " Young Designer "ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้:สอนเป็นเรื่อง..สอนเป็นชิ้นงาน..สอนเป็นโครงการ.ตามนโยบาย.ของสอศ.คลิ๊กที่นี่ ระดับ ปวช.1-3(6 ภาคเรียน)หลักสูตร  3 ปี


"เด็กแว้นฃ์''DEK -VAN'S

ภูมิใจ ในวิชาชีพ( เรียนสาขาผ้าฯ)ฝึกงาน-ได้ส-ตังส์

บันทึกรายงานประสบการณ์การฝึกงาน ณ สถานประกอบการ (ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนวิชาชีพ)  วิชา2401-2301พื้นฐานการเย็บระบบอุตสาหกรรม ฯระดับช้น ปวช.3(1/2551)


9 'Student designer

รุ่น U R A:BRAND[2550]

ภูมิใจ -ในวิชาชีพ( เรียนสาขาผ้าฯ)ฝึกงาน-ได้ส-ตังส์

บันทึกรายงานประสบการณ์การฝึกงาน ณ สถานประกอบการ (ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนวิชาชีพ)+

ผลงานวิชา3000-0101การพัฒนางานด้วยระบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต ฯระดับช้น ปวส2(1/2551)

 

 

ภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน(ภาคเหนือ)ณวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร(15-19ธค 2551 ทักษะวิชา การออกแบบเสื้อชุดราตรีสั้น

 

 

ยินดีต้อนรับ

สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

แนะนำหลักสูตรระยะสั้น

 ต่อยอด  ผ้าไทย  เพื่อเพิ่มรายได้

 ส่งเสริม เพิ่มมูลค่า

พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน   (เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนของหลักสูตรพร้อมมอบเกียรติบัตรถึงบ้าน)

   10 รายวิชา

เทคนิคการจับจีบ(เดรป 10 ลาย)


เทคนิคการทำสม๊อค( 16 ชนิด)

  •  

เทคนิคการเย็บสานไส้ไก่


เทคนิคการทำกระดุมจีน

เทคนิคการต่อผ้า( สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม)

เทคนิคการเย็บสัก(แบบรองใน แบบผุก แบบยัดไส้ แบบสอดเชือก)


เทคนิคการจับจีบผ้าให้ย่น(จีบดอกรัก,ดอกจอก)


เทคนิคการเลาะด้าย มัดริม แล้วสานไหม

เทคนิคการทำผ้าบาติค

 


                   

 

ชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ

Eight Styles of Thai National Costumes


ชุดไทยจักรี Thai Chakri ชุดไทยบรมพิมาน Thai Boromphiman
ชุดไทยศิวาลัย Thai Siwalai ชุดไทยดุสิต Thai Dusit
ชุดไทยจักรพรรดิ Thai Chakraphad ชุดไทยอมรินทร์ Thai Amarintra
ชุดไทยจิตรลดา Thai Chitralada ชุดไทยเรือนต้น Thai Reun-ton


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยในภูมิภาค

General informaton on Thai Fabrics (by region)ภาคเหนือ :


ภาคอีสาน :


ภาคกลาง :


http://www.khonthai.com/Vitithai/job.htm
ภาคตะวันออก :


ภาคใต้ :


 

ผลงานอัศวิน พุทธสานส์.ดีไซน์เนอร์(คนรุ่นใหม่..ใจรัก..มุ่งมั่น.และมีความรับผิดชอบสูง..ขอให้ฝันเธอเป็นจริง) 
คลิ๊กนี้มีความหมาย