ผ้า  คือ ชีวิต

                                 

 

   

          

                                                                               

ความเคลื่อนไหว สาขาวิชา.ผ้าและเครื่องแต่งกาย (สอศ)14/7/ 54 

 

บทวิเคราะห์การปฎิรูปการศึกษา 2 VS .....

 

 

 

 

 

ผ้า  คือ  วัฒนธรรม     

 

                                                                   

                 ผ้า คือ   ชาติ                              

 

 ผ้าไทยสายใยแห่งภูมิปัญญาการทอผ้าจากแม่สู่ลูก..ผ้าไทย ธุรกิจชุมชน สู่เศรษฐกิจสากล..ผ้าไทย ช่วยเศรษฐกิจการท่องเที่ยว..แฟชั่นผ้าไทยขยายมูลค่าเศรษฐกิจ..รักผ้าไทยใช้ผ้าไทย สนับสนุน designerไทยสร้าง BRAND                                                                                                                                                                       

http://www.mol.go.th/anonymouse/content/

update 21 กค 2554/17.00

 

 

>xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />

 

                                       ประกวดนักออกแบบ

: นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายธนภณ ตังคณานันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เดินชมผลงานชื่อEco-Friendly Fashion ของนักศึกษาสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ซึ่งเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในการประกวด China World Fashion Design Contest 2011 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้ามืออาชีพ โดยจะตัดสินรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ วังบูรพา    

 

 

สอศ. จับมือ เซ็นทรัล รีเทล เฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบมืออาชีพ

ในการประกวด China World Fashion Design Contest 2011

 

        สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น ได้จัดการประกวด China World Fashion Design Contest 2011 ในหัวข้อ MY World, My Inspire เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า และสร้างความพร้อมในเส้นทางดีไซเนอร์มืออาชีพ

        นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การประกวดในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายได้แสดงความสามารถด้านการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า สร้างโอกาสในการพัฒนาความพร้อมในการเป็นดีไซเนอร์มืออาชีพในอนาคต และเผยแพร่การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ผู้ปกครองและสาธารณชนได้ทราบอย่างกว้างขวาง โดยผู้เข้าร่วมการประกวดเป็นนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ทีมละไม่เกิน 3 คน จัดส่งแบบร่างผลงานพร้อมแรงบัลดาลใจในการสร้างแต่ละผลงานเข้าประกวด คัดเลือกให้เหลือ จำนวน 10 ทีม เพื่อนำผลงานไปตัดเย็บสำหรับให้นางแบบสวมใส่ในวันตัดสินการประกวด

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า การประกวดครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาอย่างมาก โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 48 ทีม จาก 19 วิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ได้คัดเลือกเหลือ 10 ทีม ได้แก่ ผลงาน Eco-Friendly Fashion จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ผลงาน TSUNAMI จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ผลงานแสงไฟแห่งตะเกียง จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผลงาน My Inspire คุณค่าอารยธรรม จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ผลงานฟองคลื่นในทะเลยามต้องแสง จากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ผลงานอาณาจักรไร้พรมแดนใน Central World จากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ผลงาน My World, My Inspire จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ผลงาน Modern จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ผลงาน The Architecture of Thailand สถาปัตยกรรมไทย จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และผลงานอัญมณีแห่งขุนเขา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนย์การค้า ไชน่าเวิลด์ วังบูรพา

 

นายธนภณ ตังคณานันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้า ไชน่าเวิล์ด วังบูรพา กล่าวว่า โครงการนี้จะช่วยสนับสนุนและเสริมสร้างประสบการณ์การออกแบบให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา โดยคาดหวังว่าเวทีการประกวดนี้จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ให้นักออกแบบรุ่นใหม่หรือเยาวชนที่ใฝ่ฝันอยากเป็นดีไซเนอร์ได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่ โดยแสดงความคิดสร้างสรรค์ เกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างผลงานการออกแบบที่พัฒนามากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยใช้เวทีนี้เป็นพื้นที่หาประสบการณ์ สำหรับผู้เข้ารอบทั้ง 10 ทีมสุดท้ายจะนำผลงานจริงออกมาแสดงแฟชั่นโชว์ในวันที่ 30 กรกฎาคมนั้น ผลงานทั้งหมดใช้ผ้าคุณภาพสูงและวัตถุดิบชั้นดีจากร้านค้าต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า ไชน่าเวิล์ด วังบูรพา ที่มีมากกว่า 300 ร้านค้า โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับทุนการศึกษา พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง และที่พัก เพื่อเปิดโลกทัศน์ดูงานแฟชั่นต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท และผลงานทั้ง 10 ผลงานจะได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารกุลสตรีอีกด้วย

                                กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. / 13 กรกฎาคม 2554

             http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=24287&Key=news2

คัดเลือกเหลือ10 ทีม ได้แก่ ผลงาน Eco-Friendly Fashion จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ผลงาน TSUNAMI จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ผลงานแสงไฟแห่งตะเกียง จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผลงาน My Inspire คุณค่าอารยธรรม จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ผลงานฟองคลื่นในทะเลยามต้องแสง จากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ผลงานอาณาจักรไร้พรมแดนใน Central World จากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ผลงาน My World, My Inspire จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ผลงาน Modern จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ผลงาน The Architecture of Thailand สถาปัตยกรรมไทย จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และผลงานอัญมณีแห่งขุนเขา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

 


 

 

 

ขอแสดงความยินดี

ที่1(176,500.00บาท)บน

วอศ.นครศรีธรรมราช

*********

ที่2(19000.00+1500บาท)บน

วอศ.เชียงราย

***********

ที่3(14000.00บาท+1500)บน

วอศ.เชียงใหม่

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดี

ผลการประกวดออกแบบประเภทชุดทำงานสตรี ชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงภาคกลาง

ผลการประกวดออกแบบประเภทชุดลำลองสตรี ชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีภาคอีสาน

ผลการประกวดออกแบบประเภทเคหะสิ่งทอชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีภาคใต้

นศ ออกแบบเสื้อ วอศ สุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=28313&Key=news_sakda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย