สถิติวันนี้ 1 คน
 สถิติเมื่อวาน 73 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2325 คน
14471 คน
838572 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-15
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

ผ้าไทยสายใยแห่งภูมิปัญญาการทอผ้าจากแม่สู่ลูก..ผ้าไทย ธุรกิจชุมชน สู่เศรษฐกิจสากล..ผ้าไทย ช่วยเศรษฐกิจการท่องเที่ยว..แฟชั่นผ้าไทยขยายมูลค่าเศรษฐกิจ..รักผ้าไทยใช้ผ้าไทย สนับสนุน designerไทยสร้าง BRAND                                                                                                                                                                       

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร www.industriaclothingdesign.comเข้าร่วมโครงการหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งนวกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพฯ สำนักมาตรฐาน ฯ สอศ.คลิ๊กที่นี่

 ผลงานนักเรียน       แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย   

9 Student'Designer

รุ่น   1/2549"   ABBAW "ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้:สอนเป็นเรื่อง..สอนเป็นชิ้นงาน..สอนเป็นโครงการ.ตามนโยบาย.ของสอศ.คลิ๊กที่นี่


รุ่น 2/2550

"Open eye manager"

โครงการ N E C เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

[3 หลักสูตร]

หลักสูตร

Basic design

 

  

จักรี  อุปคำ

 

วารุณี วงศ์สุภา

 

 

จันจิรา พรมเสน

ชคผ.50/1 ทั้งหมด

หลักสูตร

Design for sell

 

   กัลยาณี คำว่อง

 

  คุณัญญา แรงจริง

   

     ห้องเสื้อ ชคผ.48 ผ้าฯ ทั้งหมด

 

    

    มยุรฉัตร วางโต

      ละไม บุญยืน

  

สุนทรี ดีมาก

      อรนภา จำเดิม

หลักสูตร

U R A :BRAND

 หมีแง ยอปี

 

ณัฐธิดา ชัชวาลย์กุล

 

สิริวิมล เชอะมือ

 

นราวัลย์ วรรณเป็ง

 

.ประภัสสร แซ่ลี-ปราณี แซ่หาญ

 

 วริสรา นาโบ๊ะ

 

จันจิรา ปินตาแก้ว
ชาริณี หวานมีรส
 เพลินพิศ  คำแหง
 

 

เพลงพระราชนิพนธ์

 

แฟชั่นโชว์ Student 

เผยแพร่และธำรงรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย

E- BOOK

   
LAMPANG DRESS 1 THAI DRESS 2 THAI DRESS 3

 

 
 

 
 
 

SUWONNA JARNSERM   สุวรรณา จันทร์เสริม

โครงการสอนภาคเรียนที่ 2/2550

Webboard 1

แบบฝึกหัด 2

 

M

T

W1

W2

F

บันทึกหลังสอน     คะแนน/วิจัย

 

เกี่ยวกับเว็บ       เกี่ยวกับ เรา   ติดต่อเรา

  จากใจคนทำเว็บ

 

  • บทเรียนที่ลำค่าสำหรับผู้บริหาร กรณีที่สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จาก สมศ. คลิ๊กที่นี่  อ่านบทวิเคราะห์ คลิ๊กที่นี่

 

 

วิทยบริการ

หลักสูตรระยะสั้น ๖ หลักสูตร

 ๑. ออกแบบชุดไทยประยุกต์ คลิ๊กที่นี่

 ๒. ออกแบบชุดประจำชาติ( เอเชีย)ประยุกต์ คลิ๊กที่นี่

๓.ออกแบบชุดประเทศตะวันออกกลางประยุกต์ คลิ๊กที่นี่

๔ ออกแบบชุดการแต่งกายสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ - ๒ประยุกต์ คลิ๊กที่นี่

 

  ๕.การแต่งกายไทยแต่ละภาค (เหนือ กลาง อีสาน และใต้ )  คลิ๊กที่นี่

 . ตัดเย็บชุดตุ๊กตาไทย คลิ๊กที่นี่

 

 การแต่งกาย นานาชาติมีสไลด์โชว์ ๖ ชุด

  • ชุดที่ ๑   การแต่งกายชาวเอเชีย
  • ชุดที่ ๒  การแต่งกายชาวเอเชีย ( ต่อ )

  • ชุดที่ ๓  การแต่งกายชาวตะวันออกกลาง

  • ชุดที่ ๔  การแต่งกายชาวตะวันออกกลาง ( ต่อ )

  • ชุดที่ ๕  การแต่งกายสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ - ๒

  • ชุดที่ ๖  การแต่งกายสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ - ๒ ( ต่อ

  

NEC

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

    หลักสูตรระยะสั้น36 ชม

ฟรี/ไม่ต้องมีพื้นฐาน/ต้องมีใจรักในอาชีพ

ณวิสาข์ ใจนวล คลิ๊กที่นี่

      

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPANG  FASHION  SHOW  2004

                      

  

 

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

ลำปางแฟชั้นโชว์ THAI  NATIVE   SILK   1      2     3   4   5  6

    

   

   

รักษ์ล้านนา LAMPANG STUDENT  1     2    3   4     5

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket              

LIFE STYE STUDENT www.northwomen.org  1     2     3     4      5     6

    

 

 

       

THE HOPE of MOTHER 1

 

THE HOPE of MOTHER 2

 

PRETTY  DOLL ทักษะ 70 ปี LVC   

 

 

 

   Foreign exchange botany from Califonia USA.

   

   

    

PATRICIA    CASTRO

แผนกผ้าฯร่วมแบ่งปันวัฒนธรรมการแต่งกายไทยให้กับ นักเรียนต่างชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยบริการ 

 3401-2002 HISTORY of  COSTUME

ประวัติเครื่องแต่งกาย

หลักสูตร ปวส. สอศ. กศธ.2 [ 2 ] เรียน 18 สัปดาห์ สำหรับนักศึกษาระดับปวส.

 

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

หลักสูตร

 

1.สุโขทัย

 

2.อยุธยา๑-๓

 

3.อยุธยา๔-๕

 

4.รัตนโกสินทร์ ๑-๔

 

 5.รัตนโกสินทร์ ๕

6.รัตนฯ๖-๗-๘

7.รัตนโกสินทร์ ๙

 

8.เครื่องประกอบฯ

 

9.อียิปต์

 

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

10.กรีก

11.โรมัน

 

12.ไบเซนไทน์

13.สงครามโลก๑-๒

 

14.พม่า-ลาว-กัมพูชา

 

15.เวียตนาม-กัมพูชา

 

16.อินโดนีเซีย-สิงค์โปร์-มาเลย์ฯ

 

17.ญี่ปุ่น-เกาหลี-

 

18.จึน-อินเดีย

 

กิจกรรมท้ายบทที่

1-8

 

รอโหลดภาพสไลด์ด้านบนสักครู่ค่ะ( ดับเบิ้ลคลิก เพื่อขยายใหญ่)

 

     

 

 

 

 

กิจกรรมท้ายบทที่1-8

 

 

 

กิจกรรมท้ายบทที่9-12

 

 

industrial clothing design

 

 

 

 

 

หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | เครือมติชน | ฐานเศรษฐกิจ | ไทยรัฐ เดลินิวส์ | ไทยโพสต์ |
แนวหน้า
| ผู้จัดการ | สยามรัฐ | GNN | INN Bangkok Post | The Nation | บ้านเมือง |
กระแสหุ้น
| โพสต์ทูเดย | คมชัดลึก | Sportinter
โทรทัศน์
TV3 | TV5 | TV7 | TV9 | TV11 | TITV | UBC | TGN

 

 

 

 

 

 

 

joblucky.com เว็บไซต์สำเร็จรูป


คลิ๊กนี้มีความหมาย