industrialclothingdesign.com                                    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจับมือร่วมกับศูนย์สงเคราะห์สตรีภาคเหนือ จ.ลำปาง เปิด เรียน สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย ระดับปวส.
ผลงานนักเรียนปวช-นักศึกษาปวส.
ศูนย์สงเคราะห์สตรี ภาคเหนือ ลำปาง
2545-2551

 

ผ้าไทยสายใยแห่งภูมิปัญญาการทอผ้าจากแม่สู่ลูก..ผ้าไทย ธุรกิจชุมชน สู่เศรษฐกิจสากล..ผ้าไทย ช่วยเศรษฐกิจการท่องเที่ยว..แฟชั่นผ้าไทยขยายมูลค่าเศรษฐกิจ..รักผ้าไทยใช้ผ้าไทย สนับสนุน designerไทยสร้าง BRAND                                                                                                                                                                       

alt

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

 

ผอ.

รัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล

ศูนย์สงเคราะห์สตรีภาคเหนือ จ.ลำปาง     

LIFE STYLE STUDENT

 

 

นักเรียนสาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

ศูนย์สงเคราะห์สตรีภาคเหนือ  จ.ลำปาง

 

 

 

                 Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket                  

 

ผอ.

สุพิศ ยางาม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง    

WWW.INDUSTRIALCLOTHINGDESIGN.COM Open Room สถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์       By:Surape-e@hotmail.com

 

                                                             

ปีการศึกษา 2553
 
ยินดีต้อนรับนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจับมือโดยตรงร่วมกับ
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ เปิดสอนนักศึกษาระดับปวช.สาขางาน ตัดเย็บเสื้อผ้า (ปี 1จำนวนห้อง2 )
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
พบกับครูสุรภี..วิชา2401-1004  การออแบบเสื้อ
ณ วอศ.ลำปาง
10.4.2553

 

    

 

 

 

 

 

 

นที

นูรีน        

มัล       

นิต

เดือน

วิภัท

บงกช             

นัน

ศิริ

 Na

 Nu 

 Mu 

  Ni  

 DE 

Vi   

Bon

 Nu  

Si  

 
 
 
9'students designer

แฟชั่นโชว์นักเรียน l  หน้าที่    1    มีทั้งหมด  6 หน้า
   
หน้าหลัก    1  l 2   l  3    l 4      l  5    l     6   l   7    l     8   l      9   l
    <<  หัวข้อต่อไป >>

 

คลิ๊กนี้มีความหมาย