วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ผอ.สุพิศ ยางาม

นำเสนอผลงานนักศึกษา

แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย

                                                                     

             

                  

9 Student'Designer คว้ารางวัล ชนะเลิศการแข่งขันทักษะเทคนิคการพันผ้าบนหุ่นระดับนานาชาติ

EVENING DRESS DESIGN AND MOULAGE

IN

INTERNATIONAL VOCATIONAL SKILLS COMPETTION 2007 

[MISS NUNTHIDA  JAIWONGนันทิดา ใจวงศ์

AND

  MISS BONGKODRAT  KRUEPANGบงกชรัตน์ เครือแปง]

 

                                          
           

และนำเสนอผลงาน

  ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้:   สอนเป็นเรื่อง..สอนเป็นชิ้นงาน..สอนเป็นโครงการ

ตามนโยบาย ..............ของ สอศ.รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

www.industrialclothingdesign.com คลิ๊กที่นี่  รายละเอียดทั้งหมด  คลิ๊กที่นี่

9 students 'designer

   นำเสนอผลงานการออกแบบเสื้อที่เป็นรูปแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวการตั้งชื่องานออกแบบแฟชั่นของ        ผู้เรียน เป็นรายบุคคล (ดูภาพสไลด์รอโหลดสักครู่ค่ะ)                   

 

 

ผลงานชุดที่ 1 ชุดแฟชั่นโชว์(ยุคเศรษฐกิจพอเพียง)   

     

NATEE  MATA

 NUREEN  VITAYAPORN

 MOLRIGA WONGGINA

WIPATRA PONSUM

  นที มาทา

นูรีน วิทยาภรณ์

    มัลลิกา  วงศ์จินะ

  วิภัทรา ปอนสืบ

 Na

 Nu 

 Mu 

  Ni 

 DE 

Vi  

Bon

 Nu  

Si 

               

   

 

NUTIDA JAIWONG

 NITAYA  PONJUM

 SIRIPORN DOUGKAEWGOON

 BONGKOTRUT KRULPAG

นันทิดา ใจวงศ์

 นิตยา ปอนสืบ

 ศิริพร ดวงแก้วกูล

 บงกชรัตน์ เครือแปง

 DEANCHAI NOLSAI

เดือนฉาย นวลสาย

www.industrialclothingdesign.com

open room

สถานที่เกิดของขบวนการที่สร้างสรรค์

บูรณาการการเรียน-การสอน

นำเสนอผลงานนักศึกษาระดับชั้นปวส.1ปีการศึกษา2549 โดยบูรณาการวิชาชีพเข้าด้วยกันดังต่อไปนี้

ผลงานชุดที่1ชุดแฟชั่นโชว์

 ผลงานชุดที่2ชุราตรี    ผลงานชุดที่3 เสื้อผ้าสำเร็จรูป(อุตสาหกรรม )  

[ ภาคเรียนที่1-2/2549]

[ภาคเรียนที่ 1/2550 ] [ภาคเรียนที่2/ 2550]

บูรณาการการเรียน-การสอน

วิชา3401-2003เทคนิคการออกแบบเสื้อ

วิชา3401-2002 ประวัติเครื่องแต่งกาย 

วิชา3401-2008ธุรกิจเสื้อผ้าฯ34

 

วิชา3000-0101การพัฒนางานฯ

วิชา3401-2107 ชุดวิวาห์

3401-4003 ปฎิบัติตัดเย็บ3

 

วิชา3403-6001โครงการ

วิชา3401-2009สัมมนวิชาชีพ

3401-2101คอมพิวเตอร์ฯ

 ผลงานชุดที่3 การผลิตเพื่อจำหน่ายเสื้อผ้าบูติก(อุตสาหกรรม)

วิชาโครงการ นำเสนอเสือผ้าสำเร็จรูปขายบนอินเตอร์เน็ต 

นำเสนอบนเว็บ  พฤษภาคม 2550

นำเสนอ บนเว็บ พฤศจิกายน 2550 นำเสนอพฤศจิกายน2550-กุมภาพันธ์.2551

     ครู  แผนกผ้าฯ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1. ครูสุภรณ์ ศรีโปฎก   2. ครูเกษม ปันต๊ะบุตร   3.ครูพัชรา  พรหมสาขา ฯ   4.ครูพัชรินทร์ มีทรัพย์      5.ครูณัฐกาญจน์ ถาวรรัตน์ และ    6. ครูสุรภี ทิมกาญจนะ

ข้อความจากใจคนทำเวบ

กรุงโรมไม่ได้สร้างวันเดียวสำเร็จ....เช่นเดียวกัน..ผลงานนักศึกษาแต่ละคน..ก็ ไม่ได้เกิดขึ้น จากบุคคล คนเดียว.. ในฐานะครูที่ปรึกษา ได้มองเห็นศักยภาพ นศ.แผนกผ้า ฯทุกรุ่นว่า..ผลงานการเรียน-การสอนวอศ.ลำปาง ไม่ได้น้อยหน้าใคร ..เพียงแต่..ขอรับการสนับสนุน จาก ผู้บริหาร วอศ ลำปาง ในการ เปิดสาขาวิชาผ้าธุรกิจฯในระดับ ปวช.เพิ่ม อีก 1 ห้อง[เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ นศ ที่ยังติด กับคำว่า แผนกผ้า(ชื่อไม่ทันสมัย) ปี 2551 และ ในระดับ ปวส.มี 2 ห้อง  จากศูนย์สตรี 1 ห้อง และ จาก วอศ ลำปาง 1 ห้อง ขอ ความกรุณา แยกห้องเรียนเป็น 2  ห้อง

ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง เพราะ พื้นฐานต่างกัน

 

www.industrialclothingdesign.com; open roomสถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์

by

surape-e@hotmail.com

เป็น เว็บอิสระ ไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆ จาก หน่วยงาน ...เป็นโครงการทำดีเพื่อพ่อ..ตอบแทนคุณแผ่นดิน..

ถือเป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล  ...ห้าม copy  หรือนำภาพหรือผลงานใดๆ.ไป..เพื่อ

กล่าวอ้าง..ทั้งสิ้น.

 

ผลงานชุดที่1 ชุดแฟชั่นโชว์

นำเสนอ บนเว็บ พฤษภาคม2550เป็นต้นไป

 

----------

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

 

 

 

ผลงานชุดที่2 ชุดราตรี

นำเสนอ บนเว็บ พฤศจิกายน 2550เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุง 10 มีค 2551

 

ผลงานชุดที่3 การผลิตเพื่อจำหน่ายเสื้อผ้าบูติก(อุตสาหกรรม) วิชาโครงการ นำเสนอเสือผ้าสำเร็จรูปขายบนอินเตอร์เน็ต  นำเสนอพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์.2551

กลุ่ม 1  เตี๋ยว สะดอบ้านเฮา 

                                          
     
กลุ่ม 2   กระโปรงผ้าฝ้าย

    

สั่งซื้อสินค้า

กลุ่ม1

โปรดติดต่อ

นที มาทา

086-6711921  

รายละเอียด

คลิ๊ที่นี่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม 2

โปรดติดต่อ

นันทิดาใจวงศ์

089-5583024

คลิ๊กที่นี่

 

 

 

 

  แฟชั่นโชว์ student มีทั้งหมด  6 หน้า 1      l2  l  3  l 4  l  5  l  6   

<<หัวข้อต่อไป>>

สไลด์แฟชั่นโชว์  1   l   2   l   3   l   4   l   5    l รักษ์ล้านนา    1   l   2   l  3   

 

   

 Na

 Nu 

 Mu 

  Ni 

 DE 

Vi  

Bon

 Nu  

Si 

 

 

จำนวนนักศึกษาเข้าเรียนต่อระดับปวส. 1ปีการศึกษา 2549-2550หลักสูตร 2ปี ทั้งหมด 9 คน

จบการศึกษาตามกำหนด/หลักสูตร จำนวน 8 คน  /ขอพักรักษาสุขภาพ 1 คน(ไม่จบ)

ศึกษาต่อ ป.ตรี ราชมงคลคลองหก (โควต้า)ตรงสาขาผ้าฯจำนวน 4 คน

ประกอบอาชีพส่วนตัว 4 คน

จาก....ครู ที่ปรึกษา

 

 

 

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย