สถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์ by....surape-e@hotmail.com

โครงการที่ 5 วิทยบริการวิชาการ    สู่ชุมชน 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

  1. ผ้าไทย

  2. ประวัติเครื่องแต่งกาย

 

 
  1. ผ้าไทย THAI FABRIC  1 เล่ม ( 190 หน้า) เนื้อหาสาระสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ 5 วิชา ดังนี้คลิ๊กที่นี่
      1.3401-0001 อุตสาหกรรมสิ่งทอขั้นพื้นฐาน [Introduction of Textile Industry]     2[3]   คลิ๊กที่นี่
      2 .3401-2301 เทคนิคการย้อมสี [Dyeing Techniques]    3[4]   คลิ๊กที่นี่
      3. 3401-2302 เทคนิคการทอผ้าพื้นเมือง [Local Textiles Weaving Techniques]    3[5] คลิ๊กที่นี่
      4. 3403-2004โครงสร้างและคุณสมบัติของผ้า [Fabric Structure and Property]  2[2] คลิ๊กที่นี่
       5. 3402-2103 การจัดการสินค้าแฟชั่น [Fashion Merchandising]   3[4]คลิ๊กที่นี่

 

   สนใจหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ( 3ชม.)(สอนผ่านเว็บ/ไม่มี log in/เรียนฟรี/มีเอกสารให้/

ไม่ต้องมีพื้นฐาน/ใจรักก็สามารถเรียนได้/เรียนจบมอบเกียรติบัตรถึงบ้าน (สำหรับหลักสูตร ผ้าไทยฯ กำลังเตรียมข้อมูลค่ะ)

2.ประวัติเครื่องแต่งกาย       คลิ๊กที่นี่

2.1 E-BOOK  3  เล่ม 

  •                                                              

 

ผลงานนักศึกษาปีการศึกษา 2554

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางร่วมกับศูนย์สตรีภาคเหนือปีการศึกษา 2554 

วิชา3401-2002ประวัติเครื่องแต่งกาย ชั้นปวส.1สคผ.54.1สาขาเทคโนโลยีผ้าฯ

ผลงานนักศึกษาปวช.ปี3(ข้าพเจ้าเป็นวิทยากร 8 ครั้งวิชาเสื้อสตรีเพื่อการค้าภาคเรียนที่1 /2554

2.2.ประวัติเครื่องแต่งกาย

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย