สถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์

www.industrialclothingdesign.com

   by....surape-e@hotmail.com               

     

  ผ้าไทย    THAI  FABRIC             วิทยบริการวิชาการ    สู่ชุมชน   เอกสารแหล่งเรียนรู้สามารถเทียบโอนได้ 5 วิชาตามหลักสูตร  ก.ศธ(สอศ)

 

เทคนิค เกาะ/ล้วง

เอกสารหน้า 124-128
ขยายภาพ คลิ๊กสไลด์ค่ะ

            ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้ตลอดฃีวิต

 

เพลงไทย

 

เทคนิคการทอผ้าพื้นเมือง

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3401-0001 Introduction of Textile Industryอตสาหกรรมสิ่งทอขั้นพื้นฐาน
 

ผลงานอัศวิน พุทธสานส์.ดีไซน์เนอร์(คนรุ่นใหม่..ใจรัก..มุ่งมั่น.และมีความรับผิดชอบสูง..ขอให้ฝันเธอเป็นจริง)

เชิญชวนนักการศึกษา
 
เผยแพร่-พัฒนาสังคม
 
ผ่านทางเว็บไซต์
 
ที่เป็นเว็บของคุณ
 
ใช้ง่ายเพียงติดต่อเรา
 คลิ๊กนี้มีความหมาย