สถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์

www.industrialclothingdesign.com

  by....surape-e@hotmail.com

 

   

ผ้าไทย    THAI  FABRIC             วิทยบริการวิชาการ    สู่ชุมชน   เอกสารแหล่งเรียนรู้สามารถเทียบโอนได้ 5 วิชาตามหลักสูตร  ก.ศธ(สอศ)

 

เทคนิค ควบเส้น

เอกสารหน้า 129-133

ขยายภาพคลิ๊กสไลด์ค่ะ

 

 

 

 

      ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้ตลอดฃีวิต

 

เพลงไทย

 

เทคนิคการทอผ้าพื้นเมือง

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานอัศวิน พุทธสานส์.ดีไซน์เนอร์(คนรุ่นใหม่..ใจรัก..มุ่งมั่น.และมีความรับผิดชอบสูง..ขอให้ฝันเธอเป็นจริง)

เชิญชวนนักการศึกษา
 
เผยแพร่-พัฒนาสังคม
 
ผ่านทางเว็บไซต์
 
ที่เป็นเว็บของคุณ
 
ใช้ง่ายเพียงติดต่อเรา
 

 

 

 

 คลิ๊กนี้มีความหมาย