สถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์

www.industrialclothingdesign.com

  by....surapee@hotmail.com                                             

 

 

เทคนิค ปักและปะ

เอกสารหน้า 134-136
ขยายภาพคลิ๊กสไลด์ค่ะ

 

 

            ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้ตลอดฃีวิต

 

เพลงไทย

 

เทคนิคการทอผ้าพื้นเมือง

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3401-0001 Introduction of Textile Industryอตสาหกรรมสิ่งทอขั้นพื้นฐาน

3401-0001 Introduction of Textile Industryอตสาหกรรมสิ่งทอขั้นพื้นฐาน
 

 

ผลงานอัศวิน พุทธสานส์.ดีไซน์เนอร์(คนรุ่นใหม่..ใจรัก..มุ่งมั่น.และมีความรับผิดชอบสูง..ขอให้ฝันเธอเป็นจริง)

เชิญชวนนักการศึกษา
 
เผยแพร่-พัฒนาสังคม
 
ผ่านทางเว็บไซต์
 
ที่เป็นเว็บของคุณ
 
ใช้ง่ายเพียงติดต่อเรา
 

 

 

 

 

 

 

 คลิ๊กนี้มีความหมาย