สถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์

  by....surape-e@hotmail.com 

  
ผ้าไทย    THAI  FABRICวิทยบริการวิชาการ    สู่ชุมชน   เอกสารแหล่งเรียนรู้สามารถเทียบโอนได้ 5 วิชาตามหลักสูตร  ก.ศธ(สอศ)

             

 

        วิชา 3403-2004      โครงสร้างและคุณสมบัติของผ้า

    [Fabric Structure and Property]  2[2]    

เอกสารหน้า137-166     

                                          จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

  1.มีความรู้ ความเข้าใจ ชนิดและลักษณะโครงสร้างของเส้นใย คุณสมบัติทางกายภาพ
 คุณสมบัติทางเคมี กระบวนการผลิต กระบวนการตกแต่ง ประโยชน์ใช้สอยและการดูแลรักษา
 2.มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการ แนวโน้มสิ่งทอ และแนวโน้มความนิยมของผ้า
 3.มีทักษะการวิเคราะห์เส้นใย คุณภาพของผ้า กระบวนการผลิตและกระบวนการตกแต่ง
 4.มีทักาะการคิดค้นผสมผสานการนำผ้าที่มีคุณสมบัติต่างๆมาใช้ด้วยกัน
 5.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตระหนักถึงการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานรายวิชา

 1.อธิบายลักษณะโครงสร้างของเส้นใย กระบวนการผลิต กระบวนการตกแต่ง
 2.วิเคราะห์ะโครงสร้างของเส้นใย กระบวนการผลิต กระบวนการตกแต่ง
 3.เลือกผ้าได้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย และการดุแลรักษาผ้าชนิดต่างๆ


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับ ชนิดของเส้นใย  ลักษณะโครงสร้างของเส้นใย คุณสมบัติทางกายภาพ
 คุณสมบัติทางเคมี กระบวนการผลิต กระบวนการตกแต่ง ประโยชน์ใช้สอยและการดูแลรักษา
 ศึกษาความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรมสิ่งทอ วิวัฒนาการสิ่งทอและแนวโน้มความนิยมของผ้า
 การคิดค้นผสมผสาน การนำผ้าคุณสม
บัติต่างๆ มาใช้ด้วยกัน

 

 

      

       

     

  คลิ๊กที่นี่

คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่

 

 

 

คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่

เย็บผ้าไป/ฟังเพลงไป    คลิ๊กที่นี่

 

 

เปิดใช้งาน
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
258 <a href="http://pa Mateen 2017-01-09 0 0
257 <a href="http://bl Emmy 2017-01-09 0 0
256 <a href="http://th Rain 2017-01-04 0 0
255 <a href="http://ci Destrie 2016-12-22 3 0
254 <a href="http://fi Janessa 2016-12-06 1 0
253 <a href="http://po Benon 2016-11-10 1 0
252 <a href="http://ne Biana 2016-11-08 0 0
251 <a href="http://na Bobbe 2016-11-03 0 0
250 <a href="http://be Ollie 2016-11-02 0 0
249 food shot <a href=" Kamberley 2016-10-31 0 0
248 property <a href="h Carlynda 2016-10-30 1 0
247 <a href="http://pr Kameryn 2016-10-19 0 0
246 <a href="http://on Titia 2016-10-14 0 0
245 genital <a href="ht Beatrice 2016-10-12 0 0
244 <a href="http://ch Bones 2016-10-02 3 0
243 <a href="http://au Easter 2016-09-26 1 0
242 There are several th Lotta 2016-09-02 12 0
241 Comprehensive insura Nelle 2016-08-25 5 0
240 Comparing auto insur Gert 2016-08-24 3 0
239 Between your credit Arry 2016-08-09 2 0
238 Another difference t Adelie 2016-08-01 2 0
237 change your policy s Tessa 2016-07-24 1 0
236 For priceleast 4. cu Dweezil 2016-07-24 1 0
235 The recession and DI Latesha 2016-07-08 20 0
234 But, the truth we of Shermaine 2016-07-07 15 0
233 It is easy the drivi Shirley 2016-07-06 4 0
232 Most companies want Jhett 2016-07-05 4 0
231 Also, with monthly n Daisy 2016-07-05 4 0
230 If your parents the Lakesha 2016-07-04 2 0
229 An additional advant Leaidan 2016-07-03 2 0
228 This coverage brings Lynell 2016-07-01 19 0
227 For e.g.: age, of ag Lois 2016-06-22 3 0
226 There is a well have Mahalia 2016-06-20 2 0
225 Suppose you find be Rayshelon 2016-06-15 12 0
224 If you have contract Cheyanne 2016-06-13 2 0
223 Really in-depth plan Coralyn 2016-06-11 2 0
222 If you have There on Viney 2016-06-04 4 0
221 Grade A stuff. I'm < Kindsey 2016-05-29 2 0
220 Your post has moved Seston 2016-05-29 2 0
219 จากที่พัก - ถึงสถานที่ทำงาน...เส้น ทาง ...ต้องผ่าน.... ปิดทองหลังพระ 2013-06-20 74 0
218 วิทยาลัยอาชีว ...นี่ ถ้าได้ ผู้อำนวยการที่ ดีดี...สอศ. น่าจะไปได้ไกลกว่านี้ มาก เลยนะ.....ประเทศชาติ คนไทย 2013-06-20 29 0
217 ประกาศรายชื่อเยาวชนไทยรับรางวัลสิ่งประดิษฐ์จากอาชีวะในผลงานส่งเข้าประกวด 7 ประเภท http://industrialclothingdesign.com/ 2012-03-13 83 0
216 ผลการแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และการประกวดสิ่ง ประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2554 จ.แพร่ เพิ่มเติมผล ฯระดับชาติ จ ระยอง4 กพ55 2012-01-01 405 0
215 นับถอยหลังวันสิ้นโลก ตอนที่1 สิบคำทำนายสะท้านโลก http://www.youtube.com/watch?v=8HRvrvvT1K4&feature 2011-11-28 128 0
214 ระบบการศึกษาเป็นแบบคอขวด http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID 2011-11-16 161 0
213 สาส์นจากผู้นำ ... นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 30กย54 INDUSTRIALCLOTHINGDESIGN .com 2011-10-23 17 1
212 การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม มาเสริมสร้าง http://www.krobkruakao.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B 2011-10-08 201 0
210 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นคงให้แก่ปร สนับสนุน กศน.พุ่งเป้าพัฒนาการศึกษาอาชีพเน้นมีงานทำ 2011-10-07 207 1
207 Hi :Jocvso : address : http://www.gefreiter-jonas.net/forum/profile.php?id=370668 industrialclothingdesign.com 2011-10-04 5393 0
206 Webboard www.sasithara.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard... http://www.sasithara.com/index.php?lay=show&ac=web 2011-10-04 5579 0
205 ติดตามภาระกิจ นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล 1 คต.54รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา l-a-m-b 2011-10-03 268 2
203 พระเจ้าทรงมีชัยเหนือศัตรู wongsansernw_wiwien@hotmail.com 2011-09-18 203 0
202 สนับสนุน นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางบุญรื่น ศรีธเรศ และนาย INDUSTRIALCLOTHINGDESIGN .com 2011-08-19 330 2
201 http://www.youtube.com/watch?v=C5_3bnMk5AE http://www.youtube.com/watch?v=C5_3bnMk5AE 2011-07-29 285 1
196 คลับแอสทีเรีย สร้างรายได้เกษียณให้กับทุกคน สมาชิก 2011-06-16 300 0
194 แนะนำเวป ดีไซน์เนอร์ ตัวจริง อัศวิน พุทธสานส์ http://size88.blogspot.com/ http://size88.blogspot.com/ 2011-06-12 16 2
189 ข้อเเสดงความคิดเห็น เกณฑ์ ประเมินสถานศึกษารอบ 4 [2559-2563] สมศ. เฝ้าระวังวัฒนธรรมไทย 2011-05-15 387 0
181 เจ็บแล้วจำเป็นคนเจ็บแล้วทนเป็น"ควาย อย่าพายเรือให้โจรนั่ง......เตือน 2011-02-18 315 0
180 (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ” สอศ. (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2011-01-14 2199 0
178 “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เกียรติแห่งวิชาชีพ “เรือจ้าง” ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนม์อายุยิ่งยืนนาน 2011-01-10 496 0
163 ผ้าทอ เป็นสินค้าหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำปาง ครูสุรภี 2010-09-19 339 0
154 กรณีศึกษาอำเภอแจ้ห่ม แม่ทะ แม่เมาะ และอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร. บุญฑวรรณ วิงวอน 081-8823465 2010-04-12 730 1
151 ศธ.จัดสัมมนาแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา \\\\\\\"สี่ใหม่\\\\\\\" อย่างเป็นรูปธรรม in 2010-02-12 579 2
136 โรงเรียนพระดาบส - โอกาสที่สองของชีวิต indus 2009-11-09 1243 8
116 ถึงอ. สุรภี ปราณี แซ่หาญ 2009-08-16 493 1
86 รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ในกิจกรรมการประชุมทางวิชการ http://www.svsc.moe.go.th/httpdoc/ 2009-05-09 296 0
54 คอมพิวเตอร์กราฟฟิคเพื่อการออกแบบเสื้อผ้า และแฟชัน ครู 2009-01-10 10770 5
22 แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา ลำปาง เขต 2 การทอผ้าสไบ ตีนจก surapee 2008-06-29 462 1
[ ตั้งถามใหม่ | จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด]

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
[ ย้อนกลับ ]