สถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์

www.industrialclothingdesign.com

  by....surape-e@hotmail.com

 

 • โครงการที่ 6 แหล่งเรียนรู้สำหรับ  นักศึกษาแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย

 

 

 

 

เสาหลักสานฝันดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่

 ต่อยอดสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สานฝันดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่

โครงการ..แลกเปลี่ยนการเรียนรู้สอนเป็นเรื่อง.สอนเป็นชิ้นงาน.สอนเป็นโครงการ..รุ่น 1.ABBAW [2007]

Fashion of The World

วิทยบริการวิชาการสู่ชุมชน              ผ้าไทย   THAI FABRIC               ประวัติเครื่องแต่งกาย[HISTORY OF COSTUME]

 • แหล่งเรียนรู้นักศึกษาแผนกผ้าฯ
 • โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  NEC (สอนผ่านเว็บ/ไม่มี log in/เรียนฟรี/มีเอกสารให้/ไม่ต้องมีพื้นฐาน/ใจรักก็สามารถเรียนได้/เรียนจบมอบเกียรติบัตรถึงบ้าน)

  •  ออกแบบเสื้อเบื้องต้น(คอมพิวเตอร์)36ชม.
  • ออกแบบเสื้อเพื่อการค้า(คอมพิวเตอร์)36ชม.
  • ออกแบบเสื้อเพื่อสร้างแบรนด์(คอมพิวเตอร์)36ชม.
  • ฯลฯ

  หลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ( 3ชม.)(สอนผ่านเว็บ/ไม่มี log in/เรียนฟรี/มีเอกสารให้/ไม่ต้องมีพื้นฐาน/ใจรักก็สามารถเรียนได้/เรียนจบมอบเกียรติบัตรถึงบ้าน

  • วิชาการออกแบบเสื้อประยุกต์จากการแต่งกายประจำชาติไทยและต่างประเทศ 
  • อื่นๆ

  Power point ผลงานนักเรียน/ครู

  • Design สไตล์คุณ
  • ppt ผลงานนักเรียน

  สนับสนุนผ้าไทย ธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจสากล

  • ขายสินค้าชุมชนผ่านเว็บ

  บทความวิชาการ

  • คุณธรรมนำหน้าพัฒนาวิชาชีพ
  • คุณธรรมนำความรู้
  • แต่งชุดพื้นเมืองไปทำไม

  บทความจากใจคนทำเวบ

  องค์กรตัวอย่าง/หน่วยงานตัวอย่าง/บุคคลตัวอย่างฯ สมควรยกย่อง
                                                                                                                                                                             

   

  หน้าเว็บเดิม  2006   ,2007

  WEBBOARD

  ส่งแบบฝึกหัด[ครู-นศ]

  โครงการเรียน-การสอน  ภาคเรียนที่1/2008 [ 6 วิชา]

  บันทึกหลังสอน/คะแนน/วิจัย..
                                 

   

  9 Student'Designer รุ่น

     

  9 Student'Designer รุ่น
   

   

  9 Student'Designer รุ่น
   
   

    9 Student'Designer รุ่น

    
                                

    9 Student'Designer รุ่น 

     คลิ๊กนี้มีความหมาย