หลักสูตรวิชา ออกแบบเสื้อเบื้องต้น คอมพิวเตอร์

[โปรแกรมPHOTOSHOP ]

 

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงร่างหุ่นเพื่อแสดงแบบเสื้อ

การวาดโครงร่างหุ่น องค์ประกอบของเสื้อผ้าและการวาด การใช้สี การระบายสีอย่างง่าย

หลักการออกแบบเสื้อผ้าแบต่างๆ[2401-1004 ชื่อวิชา การออกแบบเสื้อ Clothing Design

หลักสูตร ปวช.ประเภทวิชาคหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ]

ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ สามารถศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงร่างหุ่นเพื่อแสดงแบบ เสื้อ การวาดโครงร่างหุ่น

องค์ประกอบของเสื้อผ้าและการวาด การใช้สี การระบายสีอย่างง่าย หลักการออกแบบ เสื้อผ้า

แบบต่างๆด้วยวิธี สเก็ตด้วยมือ และ คอมพิวเตอร์ [โปรแกรมPHOTOSHOP] ได้ ทั้ง 2 วิธี

เอกสารการสอน ๑.คู่มือ สุดยอดโปรแกรมฯPHOTOSHOP+ILLUSTRATOR

๒.คู่มือการออกแบบเสื้อ

ชั่วโมงที่

9.00 น - 12.00 น.

พัก

13.00 น .- 16.00 น.

 สนใจเรียน  คลิ๊กที่นี่

 สื่อการสอน/คำสั่งฝึกปฎิบัต

1-6

แนะนำ หลักสูตร -ทดสอบก่อนเรียนรายบุคคล

-สัดส่วนโครงร่างหุ่น-ใบหน้ามือขา เท้าฯ

-การทำงานกราฟิกด้วย photoshop

 

ฝึกปฎิบัติ โครงร่างหุ่น+ คอ(ปกเสื้อ)+แขน+ตัวเสื้อ+กระโปรง

computer (Photoshop)

ครั้งที่ 1  คลิ๊กที่นี่

7-12

องค์ประกอบของเสื้อผ้าและการวาด เสัน(ในตัวเสื้อ-เส้นกรอบนอก)

การใช้สี( การระบายสีอย่างง่าย)

ผิวสัมผัส

-การทำงานกราฟิกด้วย

(Photoshop )

 

ฝึกปฎิบัติ ออกแบบ-ตกแต่งเสื้อผ้าให้ครบองค์ประกอบของเสื้อผ้าจำนวน 1 ภาพ

.

computer (Photoshop  )

การบ้าน ให้ออกแบบเสื้อคนละ 3 ภาพ

ครั้งที่2  คลิ๊กที่นี่

 

13-18

หลักการออกแบบเสื้อผ้า

แบบต่างๆ(สัดส่วน,สมดุล,จังหวะ,กลมกลืน,จุดเด่น ฯ)

- การทำงานกราฟิกด้วย (Photoshop )

ฝึก ฝึกปฎิบัติออกแบบ-ตกแต่งเสื้อผ้าให้ถูกหลัก หลัก

computer (Photoshop )

ครั้งที่3  คลิ๊กที่นี่

19-24

ออกแบบเสื้อให้เหมาะสมกับโอกาส

การทำงานกราฟิกด้วย

(Photoshop )

 

ฝึกปฎิ ฝึกปฏิบัติออกแบบ-ตกแต่งเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาส

computer (Photoshop )

ครั้งที่4  คลิ๊กที่นี่

 

25-30

ออกแบบเสื้อให้เหมาะสมกับรูปร่าง

การทำงานกราฟิกด้วย

(photoshop )

 

ฝึก ฝึกปฎิบัติออกแบบ-ตกแต่งเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่าง

computer (Photoshop )

ครั้งที่5 คลิ๊กที่นี่

 

31-36

ฝึกปฎิบัติออกแบบเสื้อสมัยนิยมคนละ 3 ภาพด้วยcomputer photoshop

 

จบหลักสูตร/มอบวุฒิบัตร/ผลงานโชว์บนเว็บ

ครั้งที่6  คลิ๊กที่นี่

 

       

ติดต่อสอบถาม คลิ๊กที่นี่

ขั้นตอนการศึกษา  คลิ๊กที่นี่

Photobucket

ปรับปรุง  09.04.09  [9.00 A]

7:46 1/10/2552

http://learning.provision.co.th/index.php?mod=Courses&op=course_lesson&cid=4&sid=

  ขอต้อนรับสู่...
ระบบการเรียนรู้ผ่านเว็บไซท์ ของ Provision ระบบนี้ประกอบด้วยวิดีโอแนะนำความรู้ด้านไอที และสอนการใช้โปรแกรมต่างๆ ซึ่งท่านสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยคลิกเลือกบทเรียนและหัวข้อที่สนใจ
หากมีข้อสงสัยโปรดคลิกที่
วิธีใช้งาน
  หน้าแรก
  หัวข้อเนื้อหา
  วิธีใช้งาน
  แนะนำ-ติชม
  เกี่ยวกับ Provision
  จำนวนผู้ใช้งานขณะนี้
    4 ท่าน
  สนับสนุนโดย
    
  ขอขอบคุณ
egat
nectec_logo
nstda
G001: การใช้งาน Photoshop CS3          
 

1. รู้จักกับ Photoshop CS 3  6 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
2. พื้นที่ทำงานและส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม  4 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
3. การจัดการกับพาเล็ตและ Workspace  8 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
4. การใช้งาน Adobe Bridge  7 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
5. เริ่มต้นทำงานด้วยคำสั่งพื้นฐาน  8 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
6. การใช้เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงาน  5 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
7. การใช้งานไม้บรรทัด, เส้นไกด์, เส้นกริด, Smart Guide  10 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
8. การปรับขนาดภาพ (Image Size)   5 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
9. การปรับเพิ่มพื้นที่ของรูป (Canvas Size)   3 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
10. การบันทึกภาพเพื่อนำไปใช้งาน  4 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
11. การเลือกพื้นที่ด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Marquee   11 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
12. การเลือกพื้นที่ด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Lasso  5 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
13. การเลือกพื้นที่จากสีที่ใกล้เคียงด้วยเครื่องมือ Magic Wand  3 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
14. การเลือกพื้นที่อย่างรวดเร็วด้วย Quick Selection Tool  5 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
15. การสร้าง Selection ในโหมด Quick Mask  4 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
16. รู้จักกับพาเล็ต Layers และการใช้งานเลเยอร์เบื้องต้น  7 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
17. การก๊อปปี้เลเยอร์และการลิงค์เลเยอร์  6 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
18. การรวมเลเยอร์ (Merge)  3 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
19. การผสมเลเยอร์ (Layer Blend Mode)  6 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
20. การสร้างเอฟเฟ็คต์ให้เลเยอร์ด้วย Layer Style  6 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
21. การสร้างข้อความแบบ Type Layer  8 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
22. การสร้างข้อความแบบ Type Selection  5 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
23. การแก้ไขและปรับแต่งข้อความ   5 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
24. การแปลง Type Layer เป็นเลเยอร์ธรรมดา  2 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
25. การสร้างข้อความให้โค้งตามเส้นพาธและการสร้างข้อความในรูปทรง  10 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
26. เครื่องมือในการวาดภาพ  10 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
27. เครื่องมือในการเติมสี  9 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
28. โหมดสีและการแต่งสีภาพด้วยคำสั่งโหมดในโปรแกรม Photoshop  7 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
29. การปรับแต่งแสงเงาของภาพด้วยคำสั่ง Levels  4 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
30. การปรับแต่งสีและแสงเงาของภาพด้วยคำสั่ง Curves  4 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
31. การปรับสีภาพด้วยคำสั่ง Hue/Saturation (ปรับเป็นสีซีเปีย)  4 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
32. การปรับแก้สีเพี้ยนด้วยคำสั่ง Color Balance  3 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
33. การแปลงสีภาพเป็นภาพขาวดำด้วยคำสั่ง Black&White   3 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
34. Smart Filter และการใช้คำสั่ง Filter Gallery  5 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
35. ปรับแต่งภาพในรูปแบบ Perspective  6 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
36. การแก้ไขตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือ Clone Stamp  5 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
37. การแก้ไขตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือ Healing Brush  5 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
38. การแก้ไขตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือ Spot Healing Brush  2 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
39. การแก้ไขตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือ Patch Tool  3 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
40. สร้างภาพพาโนรามาด้วยคำสั่งใหม่  5 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
41. การตัดภาพด้วยคำสั่ง Trim  2 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
42. การตัดภาพด้วยเครื่องมือ Crop  6 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
43. การลบฉากหลังออกจากวัตถุด้วย Selection  4 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
44. การลบฉากหลังออกจากวัตถุด้วยเครื่องมือในกลุ่ม Eraser   3 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
45. การลบฉากหลังออกจากวัตถุด้วยคำสั่ง Extract  7 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
46. การสร้างเส้น Path และรูปทรง  5 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
47. การแปลง Path ให้เป็น Selection   3 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
48. เครื่องมือสร้างรูปทรงอัตโนมัติ  5 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
49. การบันทึกไฟล์เพื่อนำไปใช้งานกับเว็บเพจ  5 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
50. การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อเฟรม  4 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
51. การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Tween  6 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  
52. การสร้าง Web Photo Gallery  8 นาที ดูวิดีโอภายในวินโดว์  ดูวิดีโอแบบเต็มจอ  

Copyright © 2008  Provision Co., Ltd.  All rights reserved.

 Contact: learning@provision.co.th

 

 

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย