หลักสูตรวิชา ออกแบบเสื้อเพื่อสร้างแบรนด์[BRAND] Computer

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกำหนดแนวความคิด(Concep) การหาแรงบันดาลใจหรือตัวนำความคิด (Inspiration)การเลือกใช้วัตถุดิบ สี และวัสดุตกแต่งในแต่ฤดูกาล หลักการและวิธีการออกแบบที่เป็นทิศทางเดียวกันโดยการกระจายความคิดค้นต้นแบบออกแบบเป็นคอเลคชั่น(Collection) ให้สอดคล้องกับแนวความคิดที่สามารถนำเสนอออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ของจริง นำเสนอและจำหน่าย

เอกสารการสอน ๑.คู่มือ สุดยอดโปรแกรมฯPHOTOSHOP+ILLUSTRATOR

                                  .คู่มือการออกแบบเสื้อเพื่อสร้างแบรนด์

ชั่วโมง/จำนวน

9.00 น - 12.00 น.

พัก

13.00 น .- 16.00 น.

1-6

แนะนำ หลักสูตร -ทดสอบก่อนเรียนรายบุคคล

แนวคิดและจินตนาการ

E-book 1,2,3 และ 1-21

นำข้อมูลมาหาแนวคิด 5 ขั้นตอน โอกาส ,อายุ,รสนิยมฯ,บุคลิคกลุ่มเป้าหมาย ฯ )

 

ฝึกปฏิบ้ติ การใช้

computer (Photoshop 7)เบื้องต้น

7-12

วิเคราะห์ลักษณะเสื้อผ้า 8 แกน

1 Ethnic

2.Romantic

3.Elegance

4.Sophisticate

5.Traditional

6.Mannish

7.Active

8.Country

ฝึกปฎิบัติ ออกแบบเสื้อที่ผู้เรียนให้ความสนใจ คนละ 1 คอเล็คชั่น (3 ภาพ)

 

ฝึกปฏิบ้ติ การใช้

computer (Photoshop 7)

13-18

ออกแบบเสื้อชุดที่ 1 [100 %

ออกแบบเสื้อ ชุดที่ 2[50%]

ออกแบบเสื้อ ชุดที่3[25%]

 

ฝึกปฏิบ้ติ การใช้

computer (Photoshop 7)

19-24

ฝึกปฎิบัติ

 

ฝึกปฏิบ้ติ การใช้

computer (Photoshop 7)

25-30

ฝึกปฎิบัติ

 

computer (Photoshop 7)

31-36

นำเสนอ ผลงาน/รายบุคคล

 

จบหลักสูตร

 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=6JUvLfgoDTg&NR=1
Loading...
Color Rendering: Red Vinyl
Rate:
5.0
9 ratings
Sign in to rate
Views: 6,127
Share Share Favorite Favorite Add to Playlists Playlists Report video as inappropriate Flag
This video will appear on your blog shortly.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Thank you for sharing this video!
Saving...
 
This video has been added to your favorites.

 
This video has been removed from your favorites.

Loading...
The video has been added to your playlist.
Commentary Statistics & Data
Video Responses: 0 Text Comments: 9
Video Responses (0)
This video has no Responses. Be the first to Post a Video Response.
Sign in to post a Comment
Text Comments (9)
Show: Help Change this to see only comments above a certain value.
Change the value of a comment by clicking on a thumb.
JustSwe3t (2 weeks ago) Show Hide
0 Poor comment Good comment
Marked as spam
brilliant .. =]
bludee11 (3 weeks ago) Show Hide
0 Poor comment Good comment
Marked as spam
as you use tracing paper, do you work directly on to the tracing paper, or transfer it to paper? if so, how?
=)
JbeanZx (4 months ago) Show Hide
0 Poor comment Good comment
Marked as spam
omg shes AMAZING!
Sambucca (4 months ago) Show Hide
+1 Poor comment Good comment
Marked as spam
Holy shit this lady is amazing. Markers are just magic in the right hands.
ewsunshinelover (5 months ago) Show Hide
0 Poor comment Good comment
Marked as spam
Where did you go to college for this? Or are you just naturally THAT talented? =)
hiihiig (2 months ago) Show Hide
0 Poor comment Good comment
Marked as spam
i think so cause iam also like this for my age i didn't ever go to any one to teach me
from one i started the school i was the best one in ART in the class till now
Manymany1122 (5 months ago) Show Hide
0 Poor comment Good comment
Marked as spam
wonderful
peacock8888888 (7 months ago) Show Hide
0 Poor comment Good comment
Marked as spam
sooooooooo nice
peacock8888888 (7 months ago) Show Hide
0 Poor comment Good comment
Marked as spam
wow this is soooooo lovely.

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.
Channel Icon
From: xxxqwertxxx
Joined: 2 years ago
Videos: 30
Added: September 25, 2007 (More info)
This is from a DVD that accompanies the book Fa...
Added: September 25, 2007 (Less info)
This is from a DVD that accompanies the book Fashion Illustration for Designers by Kathryn Hagen. Ms. Hagen is a fashion illustration instructor at Otis College.

Ms. Hagen is a master at mixing media to achieve life-like and beautiful results. Her tools include: Copic markers, Prismacolor pencils and markers, Tombo brush pens, gouache, liner pens and Milky Gel pens.

Even if you don't study fashion illustraion per se, this books is an excellent resource for improving your skills with drawing and rendering the clothed figure. You can find it here
http://www.amazon.com/Fashion-Illustr...
Category:  Howto & Style
 
Loading...
YouTube recommends upgrading to a safer, modern browser
such as Firefox. Get It Now!

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย