วิชาเทคนิคการทำกระดุมจีน

วิชาเทคนิคการเย็บสานไส้ไก่ 

วิชาเทคนิคการขดไส้ไก่และสานไหม

วิชาเทคนิคการเย็บเนคไท

(เสน่ห์ ผ้าเฉลียง)

คลิ๊ก slide นะค๊ะ

ฝึกทำดูค่ะ ถ่ายภาพตามขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุด เป็นผลงานสำเร็จรูป ที่คุณทำเองส่งถึงเรานะค๊ะ

ยินดีนำผลงานความภาคภูมใจของคุณเผยแพร่ และยินดีมอบเกียรติบัตรถึงบ้าน

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรระยะสั้นพร้อมมอบเกียรติบัตรวิชา กระดุมจีน


ขั้นตอนการศึกษา


ให้ผู้เรียนศึกษาและฝึกปฎิบัติข้นตอนการทำกระดุมจีนแบบต่างๆตามบทเรียนให้เข้าใจ


คำสั่ง วิชากระดุมจีนประยุกต์

ให้ผู้เรียนทำกระดุมจีนแบบใหม่ไม่ให้ซ้ำ[กับแบบที่มีอยู่แล้วในบทเรียน พร้อมถ่ายภาพขั้นตอนการทำพอเข้าใจ+ผลงานสำเร็จรูป ส่งครูทาง e-mailิ ไม่น้อยกว่า  2 แบบ
(ให้ครูเห็นว่าผลงานสำเร็จรูปที่ส่งนั้นเป็นผลงานที่เกิดจากความริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดของผู้สนใจโดยแท้จริง)

เกณฑ์การประเมิน
1.ริเริ่มสร้างสรรค์ไม่ให้ซ้ำกับแบบที่มีอยู่แล้วในบทเรียน
2.วัสดุที่ใช้อาจหลากหลาย ไม่บังคับ (เชือก หรือริบบิ้น หรือ ผ้ากุ๊น หรือไส้ไก่ ฯ)
3.ลักษณะกระดุมจีนที่เสร็จแล้ว ให้นำมาตกแต่งบนเสื้อนั้น ไม่บังคับ ว่าจะสามารถนำไปใช้เกาะเกี่ยวประโยชน์ได้จริง หรือ วัสดุตกแต่งสวยงามก็ได้
4.ปราณีต เรียบร้อย
5.รูปแบบกระดุมจีนที่ส่งต้องเป็นผลงานใหม่(พิจารณาโดยครูไม่เคยเห็นมาก่อน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนใจสั่งทำ-สั่งซื้อ-ติดต่อเป็นวิทยากร/สอบถามหรือปรึกษา

โดยตรงได้ที่

 

 

 

 

 

 

วิชาเทคนิคการเย็บสานไส้ไก่ 

 

หลักสูตรระยะสั้นพร้อมมอบเกียรติบัตรวิชา

เทคนิคการเย็บสานไส้ไก่ 


ขั้นตอนการศึกษา


ให้ผู้เรียนศึกษาและฝึกปฎิบัติข้นตอนการเย็บสานไส้ไก่ แบบต่างๆตามบทเรียนให้เข้าใจ


คำสั่ง วิชาเทคนิคการเย็บสานไส้ไก่ ประยุกต์

ให้ผู้เรียนเย็บสานไส้ไก่แบบใหม่ไม่ให้ซ้ำ[กับแบบที่มีอยู่แล้วในบทเรียน พร้อมถ่ายภาพขั้นตอนการทำพอเข้าใจ+ผลงานสำเร็จรูป ส่งครูทาง e-mailิ ไม่น้อยกว่า  1 แบบ
(ให้ครูเห็นว่าผลงานสำเร็จรูปที่ส่งนั้นเป็นผลงานที่เกิดจากความริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดของผู้สนใจโดยแท้จริง)

เกณฑ์การประเมิน
1.ริเริ่มสร้างสรรค์ไม่ให้ซ้ำกับแบบที่มีอยู่แล้วในบทเรียน
2.วัสดุที่ใช้บังคับ ต้องทำจากผ้าเฉลียงเท่านั้น

3.ลักษณะการเย็บสานไส้ไก่ที่เสร็จแล้ว ให้นำมาตกแต่งบนเสื้อนั้น สวยงาม เหมาะสม
4.ปราณีต เรียบร้อย
5.รูปแบบเย็บสานไส้ไก่ที่ส่งต้องเป็นผลงานใหม่(พิจารณาโดยครูไม่เคยเห็นมาก่อน)

วิชาเทคนิคการเย็บสานไส้ไก่  มีเอกสาร 2   แผ่น

 

 

 

1วิชาเทคนิคการเย็บสานไส้ไก่  มีเอกสาร 2   แผ่น

 

 

  

                        

 

 

 

 

 

 

 

วิชาเทคนิคการขดไส้ไก่และสานไหม

 

หลักสูตรระยะสั้นพร้อมมอบเกียรติบัตร

วิชา เทคนิคการขดไส้ไก่และสานไหม


ขั้นตอนการศึกษา


ให้ผู้เรียนศึกษาและฝึกปฎิบัติข้นตอนการขดไส้ไก่และสานไหมแบบต่างๆตามบทเรียนให้เข้าใจ


คำสั่ง วิชาเทคนิคขดไส้ไก่และสานไหมประยุกต์

ให้ผู้เรียนขดไส้ไก่และสานไหมแบบใหม่ไม่ให้ซ้ำ[กับแบบที่มีอยู่แล้วในบทเรียน พร้อมถ่ายภาพขั้นตอนการทำพอเข้าใจ+ผลงานสำเร็จรูป ส่งครูทาง e-mailิ ไม่น้อยกว่า  1 แบบ
(ให้ครูเห็นว่าผลงานสำเร็จรูปที่ส่งนั้นเป็นผลงานที่เกิดจากความริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดของผู้สนใจโดยแท้จริง)

เกณฑ์การประเมิน
1.ริเริ่มสร้างสรรค์ไม่ให้ซ้ำกับแบบที่มีอยู่แล้วในบทเรียน
2.วัสดุที่ใช้บังคับ ไส้ไก่ที่ใช้ขดต้องทำจากผ้าเฉลียงเท่านั้น

3.ลักษณะการขดไส้ไก่และสานไหมที่เสร็จแล้ว ให้นำมาตกแต่งบนเสื้อนั้น สวยงาม เหมาะสม
4.ปราณีต เรียบร้อย
5.รูปแบบการขดไส้ไก่และสานไหมที่ส่งต้องเป็นผลงานใหม่(พิจารณาโดยครูไม่เคยเห็นมาก่อน)

วิชาเทคนิคขดไส้ไก่และสานไหม มีเอกสาร 1  แผ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

คลิ๊กนี้มีความหมาย