สถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์

www.industrialclothingdesign.com

  by....surape-e@hotmail.com

             

        
 โครงการติดตาม-พัฒนา-อาชีพแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน  สื่อกลางเผยแพร่และจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านออนไลน์
    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คลิ๊กนี้มีความหมาย