มีสิ่งหนึ่งก็ล้ำค่าและสูงส่ง

กว่า

เงินเดือน(1-1.5-2ขั้น)ข้าราชการ

 

(จากภาษี

ของราษฎร)

กว่า

 

ตำแหน่ง(หัวโขน)พร้อมเงินประจำตำแหน่ง 

ตั้งแต่

ระดับสูงกว่า 

ผู้อำนวยการ

 

ชี่ยวชาญพิเศษ

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

 จนถึง

 

ครูชำนาญการ -ครูจ้าง- จนท- นักการ

 คือ

 

ความถูกต้อง-ถูก ก็คือถูก

ผิดต้องว่าผิด

ยึดความตรงไปตรงมาเสมอภาค

 สังคมคุณธรรม

 

 เท่านั้น

ที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจึงจะถึงเส้นชัย 

 

คือ

ผ่านการประเมินภายนอกจาก  สมศ.(น่าจะเป็นความหวังสุดท้ายเสมือน....หน่วยกู้ภัย ..

ให้สังคม..นี้..สูงขื้น..(จิตใจ...)

 

โปรดรออ่านตอนต่อไป น๊ะค๊ะ

ตอน  สมมติว่า  ถ้าข้าพเจ้ามีโอกาสได้ เป็นผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา แห่งใดสักแห่งหนึ่ง 

 

ข้าพเจ้าจะหยุด -พอเพียง(กับตำแหน่งที่ได้รับก่อนดำรงตำแหน่ง)

ข้าพเจ้าจะอิ่ม-พอเพียง(กับการใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง)

ข้าพเจ้าจะ-นิ่ง  (เพื่อตั้งสติ-หาความรู้เสริมสร้างปัญญาให้เข้าใจสถานการณ์-กระแส-สภาพสังคม)

ข้าพเจ้าจะ นั่ง-กับที่(เพื่อวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้/เมืองนี้ )เกิดอะไรขึ้นกับสังคม

ทำไม  คนในสังคมจึงเรียกร้อง สังคมคุณธรรม แล้วในฐานะเป็นผู้บริหารเราจะต้องจัดการ(กับสังคมเล็กๆของเรา)ให้ได้ 

เพื่อสังคมใหญ่ๆ -ลูกหลานเราในอนาคต เพราะเร่งด่วน จะปล่อยไปอีกรุ่น

ไม่มีอะไรเหลือแล้ว

เพราะกว่ารุ่นนี้จะเกษียณอายุอีกตั้ง 5-10ปี 

คุณธรรมนำความรู้
ในบทความนี้ข้าพเจ้าขอชูธง(เส้นชัย)อยู่ที่

 

 

  • เกณฑ์ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
  • เกณฑ์ประเมินสถานศึกษา สมศ.
  • เกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด(มาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ ฯ)
และยึด 3 เกณฑ์  นี้แล้ว    สังคม จะยังคงถามหา คำว่า  คุณธรรมนำความรู้   อยู่หรือไม่
 
30สค. 50 ตอนที่1  ตอนคิดหนัก

       ก่อนจะเริ่มวิเคราะห์ว่าเกณฑ์ประเมินต่างๆ ที่กล่าวไว้ข้างบน มีกี่ข้อ อะไรบ้าง???????       ก็ต้องคิดหนัก?????

      เพราะสมมติ นะ ถ้า ข้าพเจ้าโชคร้าย (ดวงไม่ดี)อีก ด้วย   พอได้ไปเป็น  ผอ.ที่สถาบันนั้นปุ๊บ แล้วได้ไปเจอฝ่ายบริหารระดับรอง  ดับเบิ้ลรอง และหัวหน้างาน( ที่สอบตก ด้านวิสัยทัศน์ ) (2553เพิ่มคอขวด....อีก1ชั้น(ชุด )ซึ่งตามพรบ.สอศ.ใช้ชื่อว่า กรรมการวิทยาลัย...ซึ่งไม่มีผลงาน  จุดเด่นที่ชัดเจนกรรมการชุดนี้คือ...ใช้ระบบซ่องโจร..คำว่าซ่อง..หมายถึง..เอารัดเอาเปรียบ...โจร หมายถึง...โจรไม่จับโจร..พวกเดียวกัน) 4-5 คนนี้เอาสมอง-ปัญญามาแชร์หัวคิดกฎเกณฑ์ กติกา กิจกรรม แบบประเมินตนเอง และอะไร  ต  อะไรขึ้นมา  ให้ครูทั้งวิทยาลัยปฎิบัติตามอย่างบ้าคลั่ง(อย่างคนไร้วิสัยทัศน์)  หากใครไม่ปฎิบัติตาม 1-2 อย่าง จะไม่พิจารณาความดี-ความชอบ  กิจกรรมที่กำหนดก็ไม่ได้  ชูธง ไป..ที่เกณฑ์มาตรฐาน ...... ต่างๆ ....ที่...อาจจะ...นำพา ...........ให้เกิด..คุณธรรมนำความรู้......ขึ้นภายใน สถาบัน
สภาพปัจจุบันวอศ.ลำปาง ทุกครั้งที่มีผู้มาประเมินสถานศึกษาจะไม่บอกให้ครูทุกคนทราบ   จะไม่มีการต้อนรับ และ ไม่มีการสรุปผลupdate  15/01/2511

     อยากจะมีครูดีเด่น...

ใช้เกณฑ์อะไร   .....น่าจะ...เฟ้นหาครูดี...มีคุณธรรม....    มากกว่า เพราะ สังคมกำลังเรียกหา..

    และถ้ามีครูสักคนหนึ่ง...เกิด..ขัดขืนแบบอารียะ.. ขึ้นมา 

ไม่น่าปล่อยให้ถึงวันนั้นหรือเกิดขึ้นแล้ว..ก็อาจเป็นได้

 แล้วข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นผอ.จะ ทำอย่างไร  ?????? เพราะถ้ายึดความสำเร็จของอฉงค์กร

คือ

 จิตสำนึกของบุคลากรทุกคนต้องเห็นว่า

     (ตนเองเป็นส่วนสำคัญขององค์กรมีความสำคัญต่อตนเองเช่นเดียวกัน) 

ถึงได้บอก  ..  ว่า  ต้องคิดหนัก

       ต้องหยุด...อิ่ม...นิ่ง...และนั่ง...

หมายเหตุ
  • สำหรับกิจกรรมที่บ้าคลั่ง/ครูดีเด่น VS คุณธรรม
  • และบุคลากรทางการศึกษาด้านบริหารต้องมีคุณสมบัติ  ซ่อม และ สร้าง ( บางสาขาเช่นผ้าฯ ปัจจัย ๔ (วิชาที่เป็นอมตะ  ตราบใดที่คนยังใส่เสื้อผ้า..เด็กเรียนสาขาผ้า ไม่ตกงาน...)เครื่องปั้นดินเผา (   เช่นเดียวกัน)     นร เรียนน้อย ต้องเปลี่ยนชื่อ (  ให้ ผู้เรียน  ..วัยรุ่น  อ่านแล้วดูเหมือน เป็นสาขาที่  เขาเข้ามาเรียน จบแล้วจะนำสมองไปใช้ (เช่นเดียวกับที่สอศ. พยายามสร้างภาพ หันเหความสนใจให้ครูมาทำวิจัยเรื่องต่างๆนั่นแหละ...) มากกว่า เรียกชื่อ ผ้าฯ  เหมือนใช้แรงงาน เป็นต้น) แล้วต้องสนับสนุน สร้างค่านิยมฯแต่นี่ สาขาไหน นร.เรียนน้อย กลับจะยุบอย่างเดียว คิดยุบๆๆ  คิดได้แค่นี้ ...  บอกว่า   เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณเด็กเรียนไม่ถึง ๑๐ คนต้องยุบ  ข้าพเจ้าเป็นงงมากว่า... ไม่มีเด็กสอนแล้วครูที่เป็นข้าราชการจะไม่ได้เงินเดือน หรือ เงิน ประจำตำแหน่งหรืออย่างใร  ?????.)  vs  ยุบ และ เขว้งขว้าง (ไปเปิดสาขาใหม่...เช่น เทคโนโลยีความงามสปา...บุคลากร ก็ไม่มี.....ทำหลักสูตร..แล้ว..ตำแหน่งบรรจุ..ไม่มี ..ครูผ้าไปสอนแทนหรือ..??? ยิ่งถอยหลังเข้าคลองใหญ่..  จบแล้วได้วุฒิ ป. ๔ ปวช. ปวส.สาขาเทคโนโลยีความงาม...ไป   ไม่มีบุคลากรสอนได้สักคนเดียว..แต่ ..ทีจะเปิดสาขา ออกแบบเสื้อฯลฯ  ต้องมี ครู จบตรงสาขา..และต้องมีประสบการณ์  / อย่างน้อย ..กี่ปี...   งง  งง  โปรดติดตามรายละเอียด....โอกาส ต่อไป 
            
จะนำข้อมูลมาแจงให้ทราบ...ต่อไป...ว่าจริงไหม...อ่านต่อคลิ๊กที่นี่
๓๑ สค.๒๕๕๐
ตอน 2    ตอน   หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครู....  รองผอ...ผอ.... ( ก.ค.ศ.)  
    ข้าพเจ้าเห็นข้าราชการ ทุกระดับ    เช่น  ผอ.  ท่านอื่นๆ ปฏิบัติกันเขาจะใช้ระบบ..ตามกัน(หนุนกัน)ขึ้นเป็นพรวน จนลืมคำว่าคุณธรรม...     เช่น
     เธอทำวิจัย..ให้ฉันๆ ให้ ๒ ขั้นเธอให้ ครูดีเด่น(แถม)อีก
อย่าง....  เธอไม่ดี  ฉันก็ไม่ดี  ...เธอไม่ได้  .ฉันก็ไม่ได้..สร้างภาพกันไปกระจาย....หนุนๆ แบบแม่ยก..(..   ไม่ใช่  ยกเมฆ.. )มอบ
  เกียรตบัตร..โล่ห์ดีเด่น กัน ตามเกณฑ ก.ค.ศ. แต่ถ้าเอามาเรียงต่อกันจน คลุมท้องฟ้า...แล้ว มี  ลูกๆ  หลานๆ
เอ๋ยปาก   เปรย ว่า   แม่จ๋า...พ่อจ๋า. หนูไม่ต้องการหัวโขนและทรัพย์..จากแม่
หนูต้องการ..(เห็นแม่ใช้ชีวิต หลังเกษียณ .. อย่าง  อิ่มสุข  อิ่มใจ  อิ่มบุญ  อิ่มคุณธรรม..  .นะ   อย่าเป็นเช่นปัจจุบัน พอถอดหัวโขน..เดินกลับมาที่ทำงานเดิม.   มีแต่อดีตลูกน้อง..เดินหนี...แล้วก็กระซิบกันว่า..มาทำไม. น่าจะกลับไป  เฝ้าบ้าน...นะ 
ต่อ ....
  แล้วสิ่งที่น่าสนใจคือสมมติ ว่า แม่ยกผ่านการประเมิน/รองผ่านการประเมิน/ผอ.ผ่านการประเมิน    จาก ก.ค.ศ.  ต่อไป....สังคมยังจะถามหาคุณธรรมนำความรู้...อยู่ไหม  เด็กนักเรียนอาชีว..จะเรียนจบตามเวลาที่กำหนดหรือไม ???    ..ก็ต้องติดตาม..ต่อไป..
  ความจริงแล้วสนใจหลักเกณฑ์ ของ......มาก
เช่น..เอกสาร  ตำรา  พอทำเสร็จ แล้ว.. ได้เลื่อนวิทยฐานะ  รับเงินค่าวิทยฐานะ เดือนละเกือบ 10000
บาท  แต่   เอกสารไม่ได้ใช้สอนเลย เพราะถูกยุบสาขาวิชานั้น....อย่างน่าเสียดาย....
 
เช่น มีเพื่อนครู จะขอนำเสนอผลงาน  www.industrialclothingdesign.com ลักษณะแบบเวบนี้  แต่ผู้บริหารระดับสูง คนหนึ่ง   พูดว่า..
เป็นแค่ครูคศ.๒ (เท่านั้น)  จะทำคศ.๓  ไม่ต้องนำเสนอแนวคิดอะไรใหม่ๆ  หรอก
  อ้าว???? แล้วปลูกฝังเด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลให้ เรียนรู้จัก การริเริ่มสร้างสรรค์ ..พอ..สะสม ๆ  ไว้มากๆ...เด็กกลุ่มนี้  แหละ ที่  จะ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่..สรรค์สร้างนวกรรมใหม่ๆ.....แต่ เกณฑ์ ประเมิน.วิทยฐานะ..กลับ ไม่ต่อยอด...ทำไม...ไม่เข้าท่า.. น่ายุบ
   พออายุ 50 ปี ยังเสนอแนวคิดอะไรใหม่ๆ เพื่อเป็นผลงาน เลื่อนตำแหน่ง(อย่างเวบไซด์ นี้  โดนด่า.... แล้ว..  เขาก็ไม่..แนะนำอะไร  อีกเลย...)  ว่างๆจะเขียน ถึงเกณฑ์ ก.ค.ศ. ที่ใช้เป็นมาตรฐาน ประเมินต่อค่ะ  ว่า ขึ้นเขา หรือ ลงห้วย   น่าสนใจ.....ขอติดไว้ก่อนนะ.
๑ กย.๒๕๕๐
ตอน ๓. ตอน...    เกณฑ์ประเมินสถานศึกษาวิชาชีพเพื่อรับ รางวัลพระราชทาน    มี  ๖ ด้าน.....ต้อง   Re-Engineering..หรือ ไม่        จะผ่านไหม...น่าสนใจ...ต้องลองวิเคราะห์ทีละข้อค่ะ
ต้องตั้งหลักก่อนว่าสมมติว่าข้าพเจ้าเป็นผอ. นะแล้วโชคร้าย(ต่อจากตอน ๑  )
   ด้านที่ ๑. คุณภาพนักศึกษา 
   ด้านที่ ๒. การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
   ด้านที่ ๓.  การบริหารการจัดการ 
   ด้านที่ ๔. ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
   ด้านที่ ๕. บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร
   ด้านที่ ๖. ความดีเด่นของสถานศึกษา
ในตอนนี้ข้าพเจ้าขอ วิเคราะห์ด้านที่ ๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ    เป็นข้อแรกก่อน
๒ กย.๒๕๕๐
ต่อ    ตอนที่๓.
๒.๑ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
   วิเคราะห์  วางแผนเปิดสอนรายวิชาต่างๆ กิจกรรมสอดคล้องกับวัสัยทัศน์+ เป้าหมายของวิทยาลัย กำกับติดตาม ประเมินผลใช้ผลประเมินในการพัฒนาหลักสูตรยืดหยุ่นหลากหลาย สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
มาตรฐานการศึกษา
  กรณีตัวอย่าง
ถ้ามีเกมส์ให้เล่น 1 เกมส์ คือ ยิงธนู
ผู้เล่น(ที่เป็นนักกีฬามืออาชีพ)ก็ต้องคิดแล้วว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถทำให้ลูกธนูไปปักอยู่ที่ กลาง เป้าที่ยิง
    คงจะต้องฝึกซ้อม/เพื่อชัยชนะ/น้ำใจนักกีฬา
แต่ถ้าผู้เล่น(ขี้โกง/หรือ รอตอนกรรมการเเอบผลอ)  ก็ใช้วิธี เดินถือธนูไปปักไว้ที่ข้างฝา แล้วจึง  วงเป้า ไว้รอบธนู เพื่อให้ธนูนั้นอยู่กึ่งกลางเป้า 
   ข้าพเจ้า แอบ  ไปกระซิบ  กรรมการว่า... เขาเล่นขี้โกง
   ท่านรู้ไหม...กรรมการระดับชาติ..ตอบข้าพเจ้าว่า  อะไร????
       แทบไม่เชื่อหูตนเอง....กรรมการตอบว่า...
          เขาก็...แบบนี้ทั้งนั้นแหละเพื่อชื่อเสีย.... ง  
           แอ๊บแบ๊ว...อยู่ได้.....ไม่ทัน..โลก...
อ๊าว..ข้าพเจ้าจึงถามกรรมการต่อว่า.เป็นซะอย่างนี้  สังคมจึง...ถามหาคุณธรรม....กัน..
  กรรมการตอบข้าพเจ้าว่า... เดี๋ยวก็ได้งบประมาณ..ล้น.หลาม...อีก...ให้เรา..เพื่อ..ทำวิจัยคุณธรรม...มีแต่ได้  ..แล้วก็ได้......ฮือ  ฮือ   ฮือ
๓ กย ๒๕๕๐
ตอนที่ ๔.....วิจัย...ทำไมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงให้ความสำคัญ.....
   ก็เพราะ..ทำให้..คนภายนอก..ได้เห็นภาพลักษณ์..ของอาชีว...จาก..เด็กตีกัน..การใช้กำลัง..การใช้แรงงาน...??
ต้องการสร้างภาพลักษณ์...ว่า...ครู..นร.  นศ.อาชีว..เดี๋ยวนี้..เริ่ม..ใช้สมอง..เพื่อ  แก้ปัญหา..โดยทำการวิจัย  แล้วนะจ๊ะ.... คลิ๊กดู..งานที่ วิจัยของนักวิชาการ..ที่วิจัย...ไว้แล้ว...เพรียบ..แต่  ยังขาด คนที่สานต่อ...สอศ. น่าจะนำงบวิจัย..มาสานต่อ... ดีกว่า
 
 
๔ กย.๒๕๕๐
ตอนที่ ๔  (ต่อ)จากตอน ๓  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
                      ข้อ ๒.๑วิเคราะห์ วางแผน เปิดสอน.....
                            ๒.๒ การพัฒนาการเรียนการสอน เน้นนศ.ได้คิด วิเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองตามศักยภาพและความถนัด ลงมือปฎิบัติจริง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาในสาขาที่เปิดสอน ภูมิปัญญาท้องถิ่น+สื่อที่ทันสมัย
 กรณีศึกษา     ข้าพเจ้า ขอยกตัวอย่าง กระทรวง ๆ หนึ่ง   ที่เชิญข้าพเจ้าไปสอน วิชาการออกแบบเสื้อ เป็นประจำ ( ทุกปี )  นร.ที่มาเรียน เปรียบเสมือนเป็นลูก  เด็กๆจะเรียกครู
ว่าพ่อ    แม่   และ ถ้าพ่อ แม่ มีงบประมาณจำกัด  และด้วยความปรารถนาดี แก่ลูก 
เห็นลูกนั่งจักร์  ลูก ก็มีอาชีพแล้ว  เป็นนายตนเอง อิสระ            
ตอนที่ ๕  อยู่ล่างสุดค่ะ
 
๖ กย ๒๕๕๐
ตอนที่ ๖  ตอน..  ข้อ ๓.   การบริหารการจัดการ
                           ๓.๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
             ข้าพเจ้าสนใจการแจ้งวันมาปฎิบัติราชการ  วันลา  วันขาด  มาสาย   ไปราชการ
มีเหตุการณ์แปลกๆๆ  เรื่องที่ไม่น่าจะ เป็นความลับ ก็ ลับ เข้าระบบ LOG in  หลายชั้น
และแทนที่ จะสรุปวันมาปฏิบัติราชการ  เหมือนที่  ปัญญาชน คนมี คุณธรรมเขาพึงกระทำกัน....  ตลกไปกว่านั้นนะ....ฝ่ายบุคคลากรที่  นี่  เขา  รายงาน ...โดยวิธี  ใครอยากทราบว่ามา สาย  ขาด  กี่วัน  ให้ ไปนับ ลอยสแกน(ก้นหอย)  ลายนิ้วมือเอง      ต๊ายตาย  อุ้มคล่อม  กันถึงขั้นนี้  งบวิจัยคุณธรรม  500000  แสน  ก็ไม่พอ  ....
 ๗ กย.๒๕๕๐
ตอนที่ ๗  ตอนข้อ 3. การบริหารการจัดการ
                 ๓.๒ พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
                       

ผู้นำต้องยกระดับวิสัยทัศน์ของบุคคลให้สู่ระดับที่สูงขึ้น

????????
ข้าพเจ้าขอชื่นชมครูแกนนำหรือครู...ของ สนง.คณะกรรมการการศึกษา(สพฐ.)
ที่ใจกว้าง..ผลิต และ พิมพ์แผนการสอน(ฉบับสมบูรณ์ )เผยแพร่ทั่วไปตามร้านหนังสือ
ทำให้..สิ่งที่เป็นมาตรฐาน..การศึกษา (ปัจจัยพื้นฐาน..ในเรื่อง..ครูทุกท่านจัดทำแผนการสอน..ทุกคน..ได้ยกมาตรฐานสูง..ขื้น..ไม่ ต้องนำเกณฑ์ นี้  มา พิจารณา
ด้วยเหตุนี้...จะส่งผลให้.ระดับการศึกษา  จะ  สูงขี้น..  คือ ต่อยอด..ไปผลิต  สื่อ..เน้น..วิธีการสอน..ให้น่าสนใจ..มีเวลา.. ที่จะ .

ยกย่องการกระทำของบุคคลอื่นให้มีระดับมาตรฐานสูงขึ้น

????????
สำหรับอาชีว ฯ แค่แผนการสอน.(ฉบับสมบูรณ์).ถ้าจะเปรียบ ก็ คือ ๑ในปัจจัย ๔ (เปรียบเสมือนบ้านเอื้ออาทร เปรียบเสมือน ยารักษาโรค (ยาสามัญประจำบ้าน)เปรียบเสมือนข้าว+นำพริก ที่ครูทุกคน  ต้องให้ความสำคัญ..แต่..ครูคนใด..ทำไว้อย่างดี  ถือเป็น`เเบบอย่างได้ สอศ คงจะพร้อม.สนับสนุน.ผลิตเผยแพร่แจกคู่กับหลักสูตรไปเลย..   
 สพฐ...  ครูทุกคนสามารถ.. แสวงหาซื้อ  หาอ่าน  หา ดู ได้
เป็นบริการ..ขั้นพื้นฐาน 
สำหรับ  สอศ. แค่มาตรฐาน ก็  (ยังหวงแหนจนเกษียณ)แทนที่จะเผยแพร่.ขั้นพื้นฐานนี้  ให้ได้ ก่อน   
จึงจะยกมาตรฐานอื่น...สูงขึ้น
โดยปริยาย..ตาม ความคิดของข้าพเจ้านะ
เพราะอะไร..จึงกล่าวเช่นนั้น..
ปี     ข้าพเจ้าทำแผนการสอนวิชาประวัติเครื่องแต่งกาย  ได้รับเกียรติบัตร  ว่า.มีคุณภาพ..
ปี    ข้าพเจ้าก็นำมาปรับปรุง วิชาประวัติเครื่องแต่งกาย วิชาเดิม นี่แหละค่ะ ก็ได้รับเกียรติบัตร ว่า มีคุณภาพ  ..
ต่อมา ปี     ข้าพเจ้า ก็ ทำวิชาเดิม  มา เพิ่ม รูปภาพ (ตัดปะ เข้าไป)  ..แต่รูปเล่ม ไม่เรียบร้อย...  คราวนี้  ..หน. แผนกบอกว่า  ถูกหักคะแนนตรงแผน นี้แหละ..ไม่มีคุณภาพ เสียแล้ว..
อะไร  คือ  มาตรฐาน...เนื้อหา  สาระ  ก็ ดีกว่าเดิม..
เข้ารูปเล่มไม่เรียบร้อย..เลยไม่มีคุณภาพ  
กรุณาดูเอกสารแนบ ค่ะ
 
 
 
 

สร้างบุคลิกภาพของคนให้มากกว่าขีดจำกัดของคน ธรรมดา

 
 
                                                                                                                                ??????????
         ข้าพเจ้าสอนออกแบบเสื้อ...สิ่งที่สำคัญคือ.. ให้นร ปลดปล่อยศักยภาพ..ให้มากกว่าขีดจำกัดธรรมดา..พอเราเห็นผลงาน เด็ก...  เราจะรู้สืกชื่นใจ..  ชื่นชม  เขา...
 ถึงตอนนี้  ก็ต้องขอขอบพระคุณ สอศ.  ที่ส่งคอมพิวเตอร์(จำนวน ๑๗ เครื่องพร้อมติดตั้ง อินเตอรเน็ตเรียบร้อยแล้ว )  ให้ แผนกผ้า ฯ เมื่อ พค. ๒๕๕๐  ทำให้นศ. เกิดความกระตือรือร้น เพราะ สิ่งที่ ทำได้ ขณะนี้  อย่างเดียว ก็คือ
จัดการแหล่ง เรียนรู้  ห้องวิทยบริการ..จัดบรรยากาศ..สิ่งแวด ล้อม ให้ เด็ก ค่อยๆพัฒนาศักยภาพตัวเขาเองได้มากกว่าขีดจำกัดธรรมดา...ขอบคุณ สอศ.  ด้วย..หากไม่ได้ผู้ใหญ่..ส่งตรงไป ยัง แผนกผ้า..ป่านนี้  แผนก คอมฯ คงจะ ดึงไป หมดแล้ว...
ก็ต้องชื่นชม หน  แผนกผ้า (อ  พัชรินทร์  มีทรัพย์) ด้วยที่ ถึงเวลาแล้ว  ครู  ในแผนกผ้า ทุกคน ก็  ยินดีให้ สิ่งดีๆๆ หวงแหนไว้ ให้ เด็ก ผ้า  ทุกคน..
     คลิ๊กดูผลงาน แสดงความสามารถของ 9' Students Design 
 รุ่น 2 ชื่อรุ่น "OPEN   EYE    MANAGER "

1

 

2

 

3

4

5

6

7

8

9

BASIC DESIGN

 

ดับเบิลคลิก ดูภาพใหญ่ / รอโหลดภาพสักครู่ ค่ะ

หลักสูตร

ออกแบบเสื้อเบิ้องต้น( Computer)

36 ชม.

DESIGN FOR SELL

 

 

 

     

         หลักสูตร ออกแบบเสื้อเบื้องต้น(Computer)36 ชม.

+

หลักสูตร ออกแบบเสื้อเพื่อการค้า(บูติก หรือ ออกแบบเสื้อกึ่งอุตสาหกรรม) 36ชม.                                        

U-R-A :BRAND

 

 

หลักสูตรออกแบบเสื้อเบิ้องต้น (Computer)36 ชม.

+

หลักสูตรออกแบบเสื้อเพื่อสร้างแบรนด์ 36 ชม.

 

๘ กย. ๒๕๕๐

   ชุดพื้นเมือง

ตอนที่8 ตอนข้อ 4.  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนwww.industrialclothingdesign.com:open room สถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์

           
บทความวิชาการ ตอน…. แต่งกายชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์[จันทร์]ทำไม?

ก่อนตัดสินใจว่าจะเลือกชุดพื้นเมืองแบบไหนดี

ขอฝากข้อคิดไว้………… พิจารณา ……………ดังนี้

แต่งกายชุดพื้นเมืองไปทำไม

   -เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย(ล้านนา) ชุดนี้ใช่หรือไม่

-เพื่อเป็นการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย(ล้านนา)ชุดนี้ ใช่หรือไม่

  -เพื่อเป็นการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย(ล้านนา)ชุดนี้ ใช่หรือไม่

ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาตัดสินใจในการเลือกแบบเสื้อผ้าชุดพื้นเมืองเพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาสวมใส่ทุกวันศุกร์

 ( วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง)

-เสียงโหวตจำนวนมาก

-แต่งกายให้เหมือนๆกันเพื่อความเป็น ระเบียบเรียบร้อย

 

 

 

 

-สวมใส่สบาย                -ไฮโซ                                   -ทันสมัย              

นับแต่ที่ บทความนี้ เผยแพร่...ข้าพเจ้า ก็คิดว่า..จะมีความหวัง  นำไปให้ ฝ่ายกิจการที่รับผิดชอบอ่าน

แต่ต้องนำตาไหล..สะเทือนใจ..ข้าพเจ้า  ..เห็นนักเรียนแต่งชุด พื้นเมืองทุกวันจันทร์....

 ด้วยราคาแพง..สีตก..และที่สำคัญ.นักเรียน ไม่สามารถ สวมใส่ชุดพื้นเมืองที่ทอจากบ้านเฮา  ทอเอง  พ่อ แม่ เฮาทอ..เพื่อ กระจายรายได้ ก็ไม่สามารถ ใส่ได้  เพียงแค่  คำพูด ประโยค เดียวคือ ...ปกครองง่ายสะดวก..

     ด้วยความคิดคนที่.... วิสัยทัศน์ (4-5 คน)ตามที่เขียนไปแล้วนั่นแหละ...พาประเทศชาติเสียหาย  ..มากมาย..จริงๆ...

 

ว่างๆ จะมาเขียนต่อ ค่ะ ตอนนี้ สำคัญ  อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

๙ กย.๒๕๕๐/

๒๒ กย. ๒๕๕๐

ตอนที่9 ตอน  ...ข้อ 5 บุคลากร การบริหารงานบุคคล     นโยบาย 8 ข้อ สู่ปฎิบัติ ส่งผลให้สอศ.ก้าวไปข้างหน้าหรือเป็นเพียง FASHION

1 อยากเรียนสาขาใดต้องได้เรียน 

2.รับงานจริงผลิตจริง 

3. จัดการศึกษาระบบทวิภาคี

4. จัดห้องปฎิบัติการชุมชน

5.สร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

6. หน่วยเคลื่อนที่อาชีพแก้จนแบบบูรณาการ

7.การจัดการเรียนสาขาที่ตนเป็นเลิศ [AREA OF EXCELLENCE]

8.การส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์อาชีว

ข้าพเจ้าจะขอนำเสนอ...ข้อเท็จจริง....เป็นข้อๆต่อไป

 

โปรดติดตามนะค๊ะ

20 ธค.2550  สอศ.เปลี่ยนนโยบายจาก 8 ข้อเป็น 12 ข้อดังนี้ค่ะ

ตอนที่9 ตอน  ...ข้อ 5 บุคลากร การบริหารงานบุคคล     นโยบาย 12ข้อ สู่ปฎิบัติ ส่งผลให้สอศ

 

 

 

 

 

๑๐ กย. ๒๕๕๐

ตอนที่ ๑๐ ตอน..ข้อ๖  ความดีเด่นของสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจาก...

 

หลายๆเกณฑ์ที่ข้าพเจ้าได้เขียนและวิเคราะห์ไปนั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย

จะด้วยเหตุใดก็ตามในหน้าบทความนี้

ข้าพเจ้าจะไม่เขียนต่อ

แต่จะเปิดหน้าใหม่เขียนค่ะ

ขอบคุณที่ติดตาม

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่ค่ะสำคัญมากสุดๆ

บทเรียนที่ล้ำค่า

  • สำหรับผู้บริหาร กรณีที่สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จาก สมศ. คลิ๊กที่นี่  อ่านบท
  • วิเคราะห์ คลิ๊กที่นี่

และ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่ารอให้ถึงวันนี้

 

 

เรื่อง  ขอร้องทุกข์  เพื่อให้เกิดความเสมอภาคด้านการจัดการเรียน-การสอน      สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย(ออกแบบเสื้อกึ่งอุตสาหกรรม) วอศ....(เพื่อสนับสนุน(ต่อยอด) สินค้าสิ่งทอ..พื้นบ้าน..และ เพิ่มผลิต  เพิ่มรายได้...สินค้าส่งออก  ฯฯ   เศรษฐกิจยั่งยีน..กระจายรายได้   มั่นคง  พอเพียง....??

และที่สำคัญ  9 students  designer   รุ่น 1 รุ่น แอ๊บแบ๊ว..จะได้มีโอกาส เป็นครู สอนในสถาบันการศึกษา แห่งนี้  ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิด  ด้วยจิตสำนึกของรักบ้าน . ช่วยกันพัฒนาท้องถิ่น... ตามที่เขาฝัน  กัน   ต่อไป... รายละเอียดต่อ ตอนที่ ๗ตอนความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา-ชุมชน

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด..

           ปลัดกระทรวงศษ.

          ผู้ตรวจการแผ่นดิน

           สน. พระราชวัง.

๕ กย ๒๕๕๐

ตอนที่๕ ...ตอน .สมมติว่าวันนั้นมาถึง...คำร้อง ผ่าน

               สิ่งที่เพื่อนครูที่สอนแผนกผ้า"""  อาจจะ  ต้องเผชิญ...  (คอยลุ้น......

   ๑.   ยุบ ๒ ห้องมารวมกัน เพื่อ......ความสะ  ใจ...

   ๒.  ถ้ามีหน่วยงานอื่นเชิญไปเป็นวิทยากร..  ก็  จะจัดให้ไป  สอนวิชาเดียวกัน..

  แล้วสอนพร้อมกัน...แล้วก็......นั่นแหละ  สุดๆ  ยังมีอีกแยะ

   ๓.  ให้ครู+นร.  ตัดเย็บ-เสื้อผ้า ชุดนร.แล้วโดยไม่เน้นให้เด็กคิดเป็น  ทำเป็น  จำหน่ายเป็น     (ซึ่งโครงการนี้  ควรจะจัดอยู่ ในวิขาโครงการ     ที่แท้จริง..แต่กลับใช้แรงงานครู นร. ผ้า  แล้ว ให้ แผนกบัญชีคิด  ตลาดขาย    แล้วเด็กผ้าได้แต่ เศษเงิน  ที่ ..ให้   ...  เอาเปรียบ  ไร้คุณธรรม  นำวิชาชีพ อย่างแท้จริง...

   ๓.เห็นผลงานนักเรียน สวยๆ  ถ้า นำไปติดบอร์ด โชว์..ก็ถูกริ้อ ทิ้ง...ภาพหายหมด...

    ๔.เห็นบอร์ด ทิ้ง  ๆร้าง ๆ มาเป็นปี  พอไปขอกุญแจ เพื่อเอาผลงานไปติด  ..

วันรุ่งขึ้น...ไม่ว่างแล้ว

   ๕. นร.ได้เป็นห้องเรียน สีขาว ..แต่ ไม่ให้ครูที่ปรึกษา  ทำเฉย..พอทวงถาม..

ก็..แปลกๆๆ

  ๖.เงินรางวัลประจำปี..ไม่มี  ความโปร่ง..ใส.. สอศ. น่าจะ ไปตรวจสอบบ้าง..

  ๗. และ น่าตรวจสอบการรายงานการทำงาน  สาย  ขาด  บ้างนะ ว่า ข้อมูลถูกต้องตามสภาพจริงหรือไม่

 ๘.  จะให้.ลิ่วล้อ..  ขันที..  เอาเวลาที่พวกมันสอน(นั่นแหละ  คอยเดินจับ ผิด

  ตามใบสั่ง....เบื่อ....สังเวส...เอาเป็นว่า..สุดพรรณา  แล้วกัน......คอยดูเหตุการณ์อนาคต...ต่อไป...

 ย้งมีอีก..  มาก....เพราะ ผู้ใหญ่..  ในอดีต...เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดา...

สังคม  จึงรุนแรง..สั่งสม  กันมา..สืบทอด  อำนาจ..ตำแหน่ง..เช่น กรรมการวิทยาลัย..หัวหน้างาน ...แผนกต่าง.ๆ....ล้วนแล้ว แต่  เป็นคนดี..นะ... คอยลุ้น  ให้ข้าพเจ้า..อยู่ ห่างๆ  

สาเหตุ  ที่แท้  มาจาก การที่ไม่ย้าย ผู้บริหารระดับรองๆ  ไปอยู่ จังหวัดอื่น

ปล่อยประละเลย..ให้สร้างฐานอำนาจ..จน คนดี   ต้องปรับตัว... กลายเป็น...อุ้มค่อมเพื่อ ให้ ตนเอง อยู่ รอด  ไป วันๆ...  ข้าพเจ้า  ก็เข้าใจ... นะ และก็เห็นใจ  จริงๆ...แต่  ข้าพเจ้า..ขอเลือก...ที่จะ  หยุด   อิ่ม  นิ่ง  และ นั่ง (ทำเวบ)    เพื่อ...สร้างสรรค์สังคม..ต่อไป...

   สิ่งที่แนบพร้อมสุดท้ายคือ

   ภาพ-รายชื่อผู้บริหาร......(ติดไว้ .).เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อ....ระบบการบริหาร... คุณธรรม  นำความรู้.. 

โปรดอ่านต่อตอนที่ ๖  ด้านบนค่ะ

 

เว็ปนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากใคร ทำด้วยใจรัก ไม่ต้องการผลตอบแทนใด ๆ 

 ต้องการเป็นเว็บอิสระ เป็นสื่อสร้างสังคมคุณธรรมนำความรู้โดย...เจาะลึก...ถึงแก่น..ยิ่งกว่าวิจัย..โปรดติดตาม..น๊ะค๊ะ

แต่ถ้าผู้ใดเห็นคูณค่า ต้องการสนับสนุน ขอขอบคุณมานะโอกาสนี้ค่ะ

สุดท้าย  หวังว่า..หากข้าพเจ้ามีโอกาสได้เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยๆหนึ่งเข้าจริงๆ...ข้าพเจ้าก็หวังว่า...ข้าพเจ้าคงจะไม่ลืม...บทความด้านบน.....เช่นเดียวกันค่ะ......บ๊ายบาย

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
[ ย้อนกลับ ]