www.industrialclothingdesign.com

 

 •           บทความจากใจคนทำเว็บ

 

         

สถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์

  by....surape-e@hotmail.com

 •   บทความจากใจคนทำเว็บ

   

  อธิษฐานเผื่อลูกชาย-ลูกสาวของเราทุกคน

   

  โอพระเจ้า ขอพระเจ้า ขอทรงสร้างลูกชาย(ลูกสาว)คนหนึ่งให้ข้าพระองค์

  “ ผู้ที่แข็งแรงพอ ที่ จะรู้ เมื่อเขา อ่อนแอ
  และ กล้าหาญพอ ที่ จะเผชิญ ต่อตนเอง เมื่อเขากลัว
  เป็น ผู้ที่ภาคภูมิใจ และ ไม่ย่อท้อ ต่อความพ่ายแพ้ ที่สุจริต
  และ
  ถ่อมใจ และ อ่อนโยน
  ในชัยชนะ
  โอพระเจ้า ขอทรงสร้างลูกชาย(ลูกสาว)คนหนึ่งให้ข้าพระองค์
  และ รู้จักตนเอง ว่า เป็นศิลา แห่ง ความรู้
  ขอทรงนำเขา ไม่เพียงหนทางที่ง่าย และสะดวก สบาย
  แต่
  ภายใต้ภาวะเครียด และ ขวาก หนาม
  แห่งความยากลำบาก และ ท้าทาย
  ให้เขาได้เรียนรู้ที่ จะ ยืนขึ้นในพายุร้าย
  ให้เขาได้เรียนรู้ที่ จะ เมตตาแก่ผู้ที่ล้มลง
  โอพระเจ้า ขอทรงสร้างลูกชาย(ลูกสาว)คนหนึ่งให้ข้าพระองค์
  ขอทรงสร้างลูกชาย (ลูกสาว) ที่มี ใจสะอาด ที่เป้าหมายของเขาจะสูง
  ลูกชาย(ลูกสาว)ที่รู้จักควบคุมตัวเอง ก่อน ที่เขาจะแสวงหาการควบคุมคนอื่น
  เป็นคนที่เรียนรู้ที่จะหัวเราะ ถึงกระนั้น ก็ไม่ลืมที่จะร้องไห้
  ผู้ที่จะไปให้ถึงอนาคต ถึงกระนั้น ก็ไม่เคยลืมอดีต
  โอพระเจ้า ขอทรงสร้างลูกชาย(ลูกสาว)คนหนึ่งให้ข้าพระองค์
  ข้าพระองค์ขออธิษฐานอีกว่า นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด
  ให้เขามีอารมณ์ขันเพียงพอ เพื่อที่เขาจะไม่ขึงขังตลอดเวลา
  ถึงกระนั้นก็ไม่ทำให้ตัวเองเครียดจนเกินไป
  ขอประทานความถ่อมใจแก่เขา
  เพื่อเขาจะระลึกถึงการไดัมาซึ่งความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงได้โดยง่าย
  กระนั้นข้าพระองค์ผู้เป็นพ่อ (แม่) ของเขาจะกล้าที่จะกระซิบว่า” ข้าพระองค์ไม่ได้ดำเนิน ชีวิตโดยเปล่าประโยชน์”

  คำอธิษฐานของนายพลดักลาส แมคอาเธอร์ เป็นที่จดจำของคนทั่วไป เพราะสาเหตุหลายประการ ดิฉันชอบนึกถึงเขาในการที่
  จะอธิษฐานเผื่อลูกสาว ลูกชายของเราทุกๆคนด้วยเช่นกัน

   

   

   

     คลิ๊กนี้มีความหมาย