ผลงานการเรียน-การสอนวิชา2401-2004การออกแบบเสื้อ

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง 2546) ศูนย์ กศน.เมืองลำปางภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2554

กลุ่มศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้าปี1ห้อง1-2 (54 คน)อ............ครูสุรภี วิทยากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊กติดต่อเรา

         


         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\

 

 
  ครูสุรภี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิ๊กนี้มีความหมาย