*การเป็นผู้นำ..เป็นการยกระดับวิสัยทัศน์ของบุคคลให้สู่ระดับที่สูงขึ้น
*การยกย่องการกระทำของบุคคลให้มีระดับมาตรฐานสูงขึ้น
*การสร้างบุคลิกภาพ ที่มากกว่าขีดจำกัดธรรมดา

ครูสุรภี   ทิมกาญจนะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบัน ....1. ยุทธศาสตร์ จ.ลำปาง..เน้น เซรามิค.กลุ่มอาชีพทอผ้า   จึงยุบตัวลง.............

2.ระบบบริหาร วอศ.ลำปางภาพด้านขวา**** อ่านต่อคลิ๊กที่นี่   /อนาคต คลิ๊กที่นี่  

 

ผ่านการอบรม

แผนการสอนมีคุณภาพ

 

รางวัล แม่ดีเด่น..และให้โอวาท

 

 

นิตยา  : กล่าว.กับน้องๆ .......ว่า   เธอได้ เป็น ดีไซน์เนอร์.... เพราะ..ได้แรง.....บ้นดาล    ใจจาก อ.สุรภี  ค่ะ ( ผ้า  คือ ชีวิต  ผ้า คือ วัฒนธรรม  ผ้า คือ ชาติ )

กิจกรรมคุณภาพ(ครูสุรภี) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาผลงานเชิงประจักษ์สอศ.นำเสนอผลงานตามตัวบ่งชิ้1-18

ประเมินภายนอกรอบ3(สมศ)ประเมินตนเอง/ปีการศึกษา 2549...2550..2551..2552..2553..

ตัวบ่งชี้ที่

๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘

 

 

 

 

www.industrialclothingdesign.com open room ;by ครูสุรภี สถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์...surape-e@hotmail.com

 

หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งนวัตกรรม ปี2550-2551คลิ๊กนี้มีความหมาย