รักษ์ล้านนา  แผนกผ้า   และเครื่องแต่งกาย 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

    Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

     Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

   

           Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket 

จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านจิตใจ-ด้านสังคม-ด้านเศรษฐกิจชุมชนและความเจริญของประเทศชาติต่อไป    

     Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket 

ผลงานการเรียน-การสอนวิชาการออกแบบเสื้อ

เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน-นักศึกษาได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

       Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket             

  

         กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งโป่ง ผลิตและจำหน่ายผ้าทอพื้นเมือง เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอนผ้าคลุมเตียง ผ้าขาวม้า ผ้าพื้นไหมประดิษฐ์           

 ผ้าพื้นฝ้ายผ้าสำหรับทำกระเป๋าและผ้าอื่นๆราคาย่อมเยา

สไลด์   lampang fashion   show  1      2      3     4        5

 

รักษ์ล้านนา 1     2       3

 

                                                                                               

DOWNLOAD  e-book คลิกที่นี่  save      วัฒนธรรมแต่งกายเมืองลำปาง

                                                                            

                                        Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket                            

 

        

       หน้าที่  4    มีทั้งหมด  6   หน้า

   l  1    l    2         3         5     l      6    l

<<หัวข้อต่อไป>>

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

                                                                                                                     


คลิ๊กนี้มีความหมาย