วิชา ออกแบบเสื้อเพื่อสร้างแบรนด์[BRAND] Computer

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการกำหนดแนวความคิด(Concep) การหาแรงบันดาลใจหรือตัวนำความคิด (Inspiration)การเลือกใช้วัตถุดิบ สี และวัสดุตกแต่งในแต่ฤดูกาล หลักการและวิธีการออกแบบที่เป็นทิศทางเดียวกันโดยการกระจายความคิดค้นต้นแบบออกแบบเป็นคอเลคชั่น(Collection) ให้สอดคล้องกับแนวความคิดที่สามารถนำเสนอออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ของจริง นำเสนอและจำหน่าย

เอกสารการสอน ๑.คู่มือ สุดยอดโปรแกรมฯPHOTOSHOP+ILLUSTRATOR

                                  .คู่มือการออกแบบเสื้อเพื่อสร้างแบรนด์

ชั่วโมง/จำนวน

9.00 น - 12.00 น.

พัก

13.00 น .- 16.00 น.

1-6

แนะนำ หลักสูตร -ทดสอบก่อนเรียนรายบุคคล

แนวคิดและจินตนาการ

E-book 1,2,3 และ 1-21

นำข้อมูลมาหาแนวคิด 5 ขั้นตอน โอกาส ,อายุ,รสนิยมฯ,บุคลิคกลุ่มเป้าหมาย ฯ )

 

ฝึกปฏิบ้ติ การใช้

computer (Photoshop 7)เบื้องต้น

7-12

วิเคราะห์ลักษณะเสื้อผ้า 8 แกน

1 Ethnic

2.Romantic

3.Elegance

4.Sophisticate

5.Traditional

6.Mannish

7.Active

8.Country

ฝึกปฎิบัติ ออกแบบเสื้อที่ผู้เรียนให้ความสนใจ คนละ 1 คอเล็คชั่น (3 ภาพ)

 

ฝึกปฏิบ้ติ การใช้

computer (Photoshop 7)

13-18

ออกแบบเสื้อชุดที่ 1 [100 %

ออกแบบเสื้อ ชุดที่ 2[50%]

ออกแบบเสื้อ ชุดที่3[25%]

 

ฝึกปฏิบ้ติ การใช้

computer (Photoshop 7)

19-24

ฝึกปฎิบัติ

 

ฝึกปฏิบ้ติ การใช้

computer (Photoshop 7)

25-30

ฝึกปฎิบัติ

 

computer (Photoshop 7)

31-36

นำเสนอ ผลงาน/รายบุคคล

 

จบหลักสูตร

Photobucket

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย