เรื่อง การแต่งกายสตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕

 

 

การแต่งกายสตรีไทยในสมัยรัตนโกสินทร์  รัชกาลที่  5

คำถามท้ายบท

1.จงอธิบายลักษณะการแต่งกายของหญิงชายในสมัยรัชกาลที่  5  มาพอเข้าใจ

2.เหตุใดในสมัยรัชกาลที่  5  จึงไม่นิยมสวมเสื้อ

3. เสื้อราชปะแตน  หมายถึงเสื้อประเภทใด  และมีลักษณะเท่าใด

            4. จงอธิบายลักษณะการแต่งกายของหญิงในปลายรัชกาลที่  5  มาให้เข้าใจ

                5. จงอธิบายลักษณะการแต่งกายแบบยุโรป

                6. จงอธิบายข้อความต่อไปนี้ให้เข้าใจ

                                ก. นุ่งผ้าลอยชาย

                                ข. ผมรองทรง

                                ค. เสื้อแขนขาหมูแฮม

 

 

 

 

ตอบกลับโดย : วารุณี+อาภรณ์ IP ADDRESS : 58.147.103.133 , , 10.0.2.69« Reply #1 เมื่อ 15/07/2009 , 09:20:36 » Edit
http://www.uploadtoday.com/thumb.php?394922&A=359810http://www.uploadtoday.com/thumb.php?394923&A=378644
http://www.uploadtoday.com/thumb.php?394924&A=251855http://www.uploadtoday.com/thumb.php?394925&A=862809
http://www.uploadtoday.com/thumb.php?394926&A=363981http://www.uploadtoday.com/thumb.php?394927&A=129038
http://www.uploadtoday.com/thumb.php?394928&A=861519http://www.uploadtoday.com/thumb.php?394929&A=209136
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : industrialclothingdesign.comตรวจงาน IP ADDRESS : 61.7.174.34 , ,« Reply #2 เมื่อ 27/09/2009 , 09:17:20 » Edit
http://www.beupload.com/thumb.php?533293&A=326344

 

 

วิทยบริการ

วิชา ๓๔๐๑-๒๐๐๒

ประวัติเครื่องแต่งกาย[ History of Costume]

หลักสูตร(ปวส.สอศ.(ก.ศธ.)

แนะนำการเรียน -การสอน

ขั้นตอนการศึกษา

        ๑         ๒         ๓     ๔       ๕         ๖       ๗        ๘      ๙          ๑๐             ๑๑   ๑๒       ๑๓         ๑๔      ๑๕        ๑๖       ๑๗      ๑๘        ๑๙  

 

 

 

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย