ประวัติการแต่งกายสตรีไทย  สมัยสุโขทัย

๑    ๒     ๓    ๔    ๕     ๖      ๗      ๘

๙      ๑๐      ๑๑      ๑๒       ๑๓    ๑๔ 

๑๕   ๑๖   ๑๗   ๑๘   ๑๙


FASION OF THE WORLD

 

 

ผลงานอัศวิน พุทธสานส์

ดีไฃน์เนอร์รุ่นใหม่

รู้จักตนเอง

แสวงหาความรู้

มุ่งมั่น

รับผิดชอบ

ใจกล้า

ครูขอชื่นชม.........

ขอให้เธอประสบความสำเร็จ    

ตารางเรียนสอน .ครูสุรภี   ภาคเรียน ที่1/2553

จันทร์  ประวัติเครื่องแต่งกาย            สคผ53.1    
ศิลปการแต่งกาย ชคผ52.1
อังคาร ศิลป-การออกแบบ ชคผ53.3
พุธ การออกแบบเสื้อ ชคผ53.3
พฤหัส การออกแบบเสื้อ ชคผ53.2
ศิลป-การออกแบบ ชคผ53.1
ศุกร์ พัฒนางานคุณภาพฯ สคผ52.1
การออกแบบเสื้อ ชคผ53.1
WEBBOARD

            

 

 

 

 

 

วิทยบริการ 

 3401-2002 HISTORY of  COSTUME

ประวัติเครื่องแต่งกาย

หลักสูตร ปวส. สอศ. กศธ.2 [ 2 ] เรียน 18 สัปดาห์ สำหรับนักศึกษาระดับปวส.

 

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

หลักสูตร

 

1.สุโขทัย

 

2.อยุธยา๑-๓

 

3.อยุธยา๔-๕

 

4.รัตนโกสินทร์ ๑-๔

 

 5.รัตนโกสินทร์ ๕

6.รัตนฯ๖-๗-๘

7.รัตนโกสินทร์ ๙

 

8.เครื่องประกอบฯ

 

9.อียิปต์

 

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

10.กรีก

11.โรมัน

 

12.ไบเซนไทน์

13.สงครามโลก๑-๒

 

14.พม่า-ลาว-กัมพูชา

 

15.เวียตนาม-กัมพูชา

 

16.อินโดนีเซีย-สิงค์โปร์-มาเลย์ฯ

 

17.ญี่ปุ่น-เกาหลี-

 

18.จึน-อินเดีย

 

กิจกรรมท้ายบทที่

1-8

update 1/10/2010

 

 

 

 

 

   


คลิ๊กนี้มีความหมาย