3301-2002   History of Costume 

เรื่อง การแต่งกายสตรีไทย อยุธยา สมัยที่ ๔-๕

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

การแต่งกายสตรีไทย   อยุธยา  สมัยที่ 4-5

คำถามท้ายบท

                1. จงบอกลักษณะการแต่งกายสมัยอยุธยาทั้ง  2  สมัยมาโดยสังเขป

                2. ทำไมหญิงชาวบ้านจึงนิยมห่มสไบ  “ตะเบงมาน”  กันมาก

                3. จงบอกความแตกต่างของการไว้ผมของหญิงในราชสำนักกับหญิงชาวบ้าน

                4. จงอธิบายลักษณะผมสมัยอยุธยาสมัยที่  4  มาให้เข้าใจ

                5. เครื่องประดับในการแต่งกายใช้สมัยอยุธยาสมัยที่  4  มีอะไรบ้างบอกมาโดยละเอียด

                6. จงเล่าประวัติความเป็นมาของการเจาะหูของหญิงไทย

                7. จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้อย่างละเอียด

                                ก. ร้อยหวาย

                                ข. ผมปีก

                                ค. ลอมพอก

                8. จงวาดภาพการแต่งกายสมัยอยุธยา ทั้ง  2  สมัย  มาเพียง  1  ภาพ

                9. จงออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสมัยปัจจุบันมา  2  แบบ  โดยประยุกต์มากจากการแต่งกายสมัยอยุธยา

 

 

บทเรียนทั้งหมด  ๑๘ บท/เรื่อง

   l ๒ l ๓ l l๕ l ๖l ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙

หัวข้อก่อนหน้านี้<<<  หน้าหลัก >>> หัวข้อต่อไป

 

 

ตอบกลับโดย : วรินยุพา IP ADDRESS : 58.147.103.133 , ,

http://www.beupload.com/thumb.php?521923&A=247284

 

http://www.beupload.com/thumb.php?521925&A=221007

 

http://www.beupload.com/thumb.php?521927&A=851469

http://www.beupload.com/thumb.php?521926&A=569148

http://www.beupload.com/thumb.php?521922&A=484123

«

 

 

 

 

 

 


http://www.beupload.com/thumb.php?521923&A=247284

http://www.beupload.com/thumb.php?521925&A=221007

 

http://www.beupload.com/thumb.php?521927&A=851469

http://www.beupload.com/thumb.php?521926&A=569148

http://www.beupload.com/thumb.php?521922&A=484123

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beupload.com/thumb.php?521924&A=569243

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : วรินยุพา IP ADDRESS : 58.147.103.133 , ,
« Reply #3 เมื่อ 09/09/2009 , 15:49:34 » Edit

http://www.beupload.com/thumb.php?521921&A=290162


http://www.beupload.com/thumb.php?521950&A=524078 

http://www.beupload.com/thumb.php?521951&A=381452http://www.beupload.com/thumb.php?521952&A=873525http://www.beupload.com/thumb.php?521953&A=292000
     
http://www.beupload.com/thumb.php?521956&A=289678http://www.beupload.com/thumb.php?521954&A=787033

 

http://www.beupload.com/thumb.php?521949&A=774551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย